Eerstelijnspsycholoog: Verwijzingen

In 2013 is 12% van alle cliënten van eerstelijnspsychologen doorverwezen. Ruim tweederde deel (67%) werd doorverwezen naar de 2e lijns Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), 10% werd terug naar de huisarts verwezen en 8% naar een collega eerstelijnspsycholoog. Tussen 2009 en 2013 werden cliënten vaker naar de 2e lijns GGZ verwezen (60% in 2009, 67% in 2013) en minder vaak naar een collega eerstelijnspsycholoog (11% in 2009, 8% in 2013).

Prins M, Verhaak P. Verwijzingen door eerstelijnspsychologen. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 17-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/eerstelijnspsycholoog-verwijzingen