Eerstelijnspsycholoog: Werksituatie cliënten

In 2013 heeft meer dan de helft van de cliënten van eerstelijnspsychologen een betaalde baan: 51% als werknemer en 8% als zelfstandige. 16% gaat naar school of studeert. Tussen 2009 en 2013 is het percentage studerende cliënten licht gestegen en is het percentage werkzame cliënten licht gedaald.

Prins M, Verhaak P. Werksituatie van cliënten van eerstelijnspsychologen. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 20-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/eerstelijnspsycholoog-werksituatie-clienten