Cijfers oefentherapeuten - Evaluatie behandeling

van behandelepisodes afgesloten in 2019
Wat zijn de redenen om met een behandeling bij de oefentherapeut te stoppen? Stoppen patiënten vaak op eigen initiatief? In hoeverre zijn de behandeldoelen behaald bij het stoppen van de behandeling? Antwoorden op deze vragen en meer vindt u op deze pagina.

De informatie op deze pagina, over de evaluatie van de behandelingen, is onderverdeeld in twee onderdelen:

  • Onderdeel 1: Redenen voor beëindiging behandeling bij de oefentherapeut (naar leeftijd en geslacht)
  • Onderdeel 2: Behandelresultaat; mate waarin behandeldoelen zijn behaald (naar leeftijd en geslacht)

Wat valt op, als we de cijfers van beide onderdelen in de tabellen hieronder overzien:

Samengevat: Kernpunten evaluatie van oefentherapeutische behandelingen, 2019 en voorgaande jaren
  • De meestvoorkomende reden om de behandeling te stoppen is dat de patiënt uitbehandeld is, namelijk bij 73% van de afgeronde behandelepisodes.
  • Het aantal episodes waarbij patiënten op eigen initiatief stoppen met de behandeling was 21%.
  • Bij bijna 42% van de behandelepisodes zijn de behandeldoelen volledig bereikt.

Onderdeel 1: Redenen voor beëindiging behandeling bij de oefentherapeutOnderdeel 1: Redenen voor beëindiging behandeling bij de oefentherapeut

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

  • In 2019 was bij 73% van de afgeronde behandelepisodes de behandeling beëindigd omdat de patiënt was uitbehandeld. Dit is een stijging van ruim 4% ten opzichte van 2018.
  • Het aantal episodes waarbij patiënten op eigen initiatief stopten met de behandeling daalde van bijna 24% in 2018 naar 21% in 2019.
  • Uitgesplitst naar geslacht en leeftijd zijn vergelijkbare trends te zien.
 
Tabel: Reden voor beëindiging van de behandeling bij de fysiotherapeut (% van afgesloten behandelepisodes), 2017-2019
  2017 2018 2019
Patiënt uitbehandeld 65,8 68,6 73
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,1 0,3 0,2
Gestaakt door patiënt 26,8 23,8 20,9
Gestaakt door verwijzer 0,7 0,3 0,3
Gestaakt door paramedicus 3,6 3,8 2,9
Eenmalige zitting 1,2 1,6 1,1
Anders 1,8 1,6 1,5
Totaal aantal behandelepisodes 1.950 4.668 5.330

 

Tabel: Reden voor beëindiging van de behandeling bij de oefentherapeut (% van afgesloten behandelepisodes), uitgesplitst naar geslacht, 2017-2019
  2017 2018 2019
Mannen
Patiënt uitbehandeld 66,4 70,4 73,9
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,0 0,4 0,2
Gestaakt door patiënt 23,9 21,0 20,1
Gestaakt door verwijzer 0,3 0,4 0,3
Gestaakt door paramedicus 4,9 3,9 3,0
Eenmalige zitting 2,0 2,2 1,4
Anders 2,5 1,7 1,2
Vrouwen
Patiënt uitbehandeld 65,6 67,5 72,5
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,1 0,2 0,2
Gestaakt door patiënt 28,2 25,5 21,4
Gestaakt door verwijzer 0,8 0,3 0,3
Gestaakt door paramedicus 3,0 3,8 2,9
Eenmalige zitting 0,8 1,3 1,0
Anders 1,5 1,5 1,7
Totaal aantal behandelepisodes 1.950 4.668 5.330

 
Tabel: Reden voor beëindiging van de behandeling bij de fysiotherapeut (% van afgesloten behandelepisodes), uitgesplitst naar leeftijdscategorie, 2017-2019
  2017 2018 2019
0 t/m 11 jaar
Patiënt uitbehandeld 76,5 72,3 76,0
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,0 0,1 0,2
Gestaakt door patiënt 14,6 17,2 17,2
Gestaakt door verwijzer 0,0 0,0 0,0
Gestaakt door paramedicus 5,3 2,1 2,0
Eenmalige zitting 3,6 7,8 3,4
Anders 0,0 0,4 1,1
12 t/m 17 jaar
Patiënt uitbehandeld 66,7 71,7 80,2
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,0 0,3 0,0
Gestaakt door patiënt 28 23,1 14,1
Gestaakt door verwijzer 0,0 0,0 0,3
Gestaakt door paramedicus 3,0 3,1 3,7
Eenmalige zitting 0,8 0,8 1,0
Anders 1,5 1,0 0,8
18 t/m 39 jaar
Patiënt uitbehandeld 64,9 68,9 73,9
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,0 0,3 0,1
Gestaakt door patiënt 28,8 24,1 21,3
Gestaakt door verwijzer 0,8 0,1 0,5
Gestaakt door paramedicus 1,9 4,2 2,3
Eenmalige zitting 1,1 0,4 0,6
Anders 2,5 2,0 1,3
40 t/m 59 jaar
Patiënt uitbehandeld 63,9 66,3 71,7
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,2 0,2 0,2
Gestaakt door patiënt 27,9 27,2 22,7
Gestaakt door verwijzer 0,6 0,5 0,3
Gestaakt door paramedicus 4,3 4,2 3,1
Eenmalige zitting 0,7 0,4 0,5
Anders 2,4 1,2 1,4
60 jaar en ouder
Patiënt uitbehandeld 63,5 67,3 69,1
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,0 0,5 0,2
Gestaakt door patiënt 29,0 24,3 23,3
Gestaakt door verwijzer 1,2 0,6 0,4
Gestaakt door paramedicus 4,1 4,2 3,9
Eenmalige zitting 0,6 0,7 0,7
Anders 1,6 2,4 2,4
Totaal aantal behandelepisodes 1.950 4.668 5.330

Onderdeel 2: Behandelresultaat; mate waarin behandeldoelen zijn behaaldOnderdeel 2: Behandelresultaat; mate waarin behandeldoelen zijn behaald

De behandelend oefentherapeut legt bij het afsluiten van de behandeling vast in welke mate de gestelde behandeldoelen zijn behaald.

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

  • In 2019 werden in bijna 42% van de afgeronde behandelepisodes de behandeldoelen volledig bereikt.
  • Voor mannen en vrouwen zien we vergelijkbare percentages.
 
Tabel: Mate waarin de behandeldoelen zijn bereikt bij beëindiging van de behandeling bij de oefentherapeut (% van afgesloten behandelepisodes), 2017-2019
  2017 2018 2019
Behandeldoelen bereikt 39,3 43,8 41,7
Behandeldoelen niet bereikt 6,9 8,2 6,4
Behandeldoelen deels bereikt 12,2 15,7 15,4
Onbekend 41,7 32,2 36,5
Totaal aantal patiënten 1.689 3.445 3.886

 

Tabel: Mate waarin de behandeldoelen zijn bereikt bij beëindiging van de behandeling bij de oefentherapeut (% van afgesloten behandelepisodes), 2017-2019

 
2017 2018 2019
Mate van bereiken behandeldoelen uitgesplitst naar geslacht
Mannen
Behandeldoelen bereikt
35,9 44,1 41,6
Behandeldoelen niet bereikt
8,2 7,6 6,9
Behandeldoelen deels bereikt
14,6 14 16,9
Onbekend 41,3 34,2 34,7
Vrouwen
Behandeldoelen bereikt
40,7 44,1 42
Behandeldoelen niet bereikt
6,3 8,5 6,3
Behandeldoelen deels bereikt
11,2 16,7 14,9
Onbekend 41,8 30,7 36,8
Mate van bereiken behandeldoelen uitgesplitst naar leeftijd
0 t/m 11 jaar
Behandeldoelen bereikt
39,6 36,6 45,5
Behandeldoelen niet bereikt
3 2,1 2,3
Behandeldoelen deels bereikt
10,9 11,9 14,5
Onbekend 46,5 49,5 37,7
12 t/m 17 jaar
Behandeldoelen bereikt
46,6 53,5 52,7
Behandeldoelen niet bereikt
5,2 5,3 5,3
Behandeldoelen deels bereikt
4,3 10,6 10,7
Onbekend 44 30,6 31,3
18 t/m 39 jaar
Behandeldoelen bereikt
40 46,9 40,7
Behandeldoelen niet bereikt
7,3 6,4 5,8
Behandeldoelen deels bereikt
12,7 15 12,2
Onbekend  40 31,7 41,3
40 t/m 59 jaar
Behandeldoelen bereikt
35,9 42,5 41,2
Behandeldoelen niet bereikt
6,8 10,6 6,9
Behandeldoelen deels bereikt
11,6 16,6 17,7
Onbekend 45,7 30,4 34,2
60 jaar en ouder
Behandeldoelen bereikt
40,1 41,8 40
Behandeldoelen niet bereikt
7,7 9,7 8,2
Behandeldoelen deels bereikt
14,6 18,1 18,3
Onbekend 37,6 30,4 33,4
Totaal aantal patiënten 1.689 3.445 3.886

Bron en verantwoording cijfers oefentherapeutenBron en verantwoording cijfers oefentherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers oefentherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten oefentherapiepraktijken. De gegevens die zij opnemen in hun elektronische patiëntendossiers vormen de basis. In deze dossiers staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests.
De cijfers over 2019 zijn verzameld op basis van gegevens van 16.650 patiënten die reguliere oefentherapeutische zorg hebben ontvangen van 205 oefentherapeuten werkzaam in eerstelijns oefentherapiepraktijken.
Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening oefentherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Meijer W. Cijfers oefentherapeuten - Evaluatie behandeling. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 06-05-2021; geraadpleegd op 16-05-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/evaluatie-behandeling