Cijfers diëtisten - Evaluatie behandelingen

Wat zijn de redenen om met een behandeling bij de diëtist stoppen? Stoppen patiënten vaak op eigen initiatief? In hoeverre zijn de behandeldoelen behaald bij het stoppen van de behandeling? Antwoorden op deze vragen en meer meer vindt u op deze pagina.

De informatie op deze pagina, over de evaluatie van de behandelingen, is onderverdeeld in:

  • Onderdeel 1: Redenen voor beëindiging behandeling bij de diëtist
  • Onderdeel 2: Behandelresultaat; mate waarin behandeldoelen zijn behaald

Veelgestelde vragen over griep en de griepprikOnderdeel 1: Redenen voor beëindiging behandeling bij de diëtist

De reden van de beëindiging van een behandeling wordt gecodeerd aan de hand van de Vektis-codelijst voor reden einde zorg.

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten redenen beëindigen behandeling bij diëtist, 2019 en voorgaande jaren
  • In 2019 wordt bij 5.160 patiënten de behandeling geregistreerd als beëindigd. Van 4.275 patiënten is de reden voor het afsluiten van de behandeling bekend.
  • Bij 56% van de patiënten wordt de behandeling beëindigd omdat de patiënt uitbehandeld is.
  • Iets meer dan een kwart van de patiënten stopt op eigen initiatief met de behandeling.
  • Deze percentages komen min of meer overeen met die van voorgaande jaren.
Tabel: Aandeel patiënten bij de diëtist naar reden voor afsluiting van de behandelepisode, 2015-2019
Proportion of patients at the dietitian by reason for ending the treatment, 2015-2019
  2015 2016 2017 2018 2019
Patiënt uitbehandeld (behandeldoel bereikt) 56,9 55,2 50,6 52,5 55,6
Patiënt is niet meer verzekerd voor deze zorg 1,5 1,0 0,7 0,6 0,6
Patiënt is verhuisd / opgenomen in instelling 2,4 1,7 2,0 1,7 1,9
Patiënt is overleden 1,2 1,2 1,5 2,3 3,2
Patiënt overgegaan naar andere zorgverlener 3,0 4,2 2,7 2,4 2,1
Patiënt is op eigen initiatief gestopt 23,3 23,3 27,6 26,0 22,6
Diëtist stopte de behandeling b.v. vanwege gebrek motivatie patiënt 2,6 3,1 2,5 3,1 2,4
Eenmalig onderzoek of uitsluitend screening 5,9 7,1 8,8 8,6 6,8
Anders 3,3 3,2 3,5 2,9 4,8
Behandeling wegens onbekende reden beëindigd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal aantal patiënten 1.099 1.727 4.100 3.416 4.275

Doel: inzicht in meningen en ervaringen van zorgverlenersOnderdeel 2: Behandelresultaat; mate waarin behandeldoelen zijn behaald

Per behandeling kunnen maximaal 4 behandeldoelen geregistreerd worden. Voor elk behandeldoel kan geregistreerd worden in hoeverre het behandeldoel behaald is. De gemiddelde score van deze resultaten wordt gebruikt om te bepalen of de behandeldoelen volledig behaald zijn.

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Behandelresultaten vastgelegd door diëtist, 2019 en voorgaande jaren
  • Van de patiënten bij wie de diëtistische behandeling in 2019 is beëindigd, zijn voor 799 patiënten de resultaten van de behandeldoelen ingevuld. Hiervan heeft 36% de behandeldoelen volledig behaald.
  • Dit percentage is iets hoger dan voorgaande jaren.
Tabel: Aandeel patiënten bij de diëtist naar het behalen van behandeldoelen bij afsluiting van de behandelepisode, 2015-2019
Proportion of patients at the dietitian by achievement of treatment goals at end of the treatment, 2015-2019
  2015 2016 2017 2018 2019
Niet volledig behaald 65,2 66,0 69,2 71,6 63,6
Volledig behaald 34,8 34,0 30,8 28,4 36,4
Totaal aantal patiënten 669 1.033 1.302 951 799

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBron en verantwoording cijfers diëtisten

De cijfers over het zorggebruik bij diëtisten in 2019 zijn gebaseerd op de gegevens verzameld over 73.226 patiënten die zorg door een diëtist hebben ontvangen. Alle cijfers komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten diëtisten. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening diëtisten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.
Meijer, W.M., Dijk, L. van. Cijfers diëtisten - Evaluatie behandelingen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 20-05-2021; geraadpleegd op 22-06-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/evaluatie-behandelingen-0