Cijfers fysiotherapeuten - Evaluatie behandelingen

van behandelepisodes afgesloten in 2020
Wat zijn de redenen om met een behandeling bij de fysiotherapeut te stoppen? Stoppen patiënten vaak op eigen initiatief? In hoeverre zijn de behandeldoelen behaald bij het stoppen van de behandeling? Antwoorden op deze vragen en meer vindt u op deze pagina.

De informatie op deze pagina, over de evaluatie van de behandelingen, is onderverdeeld in twee onderdelen:

  • Onderdeel 1: Redenen voor beëindiging behandeling bij de fysiotherapeut (naar leeftijd en geslacht)
  • Onderdeel 2: Behandelresultaat; mate waarin behandeldoelen zijn behaald (naar leeftijd en geslacht)

Wat valt op, als we de cijfers van beide onderdelen in de tabellen hieronder overzien:

Samengevat: Kernpunten evaluatie van fysiotherapeutische behandelingen, 2020 en voorgaande jaren

  • De meest voorkomende reden om de behandeling te stoppen is dat de patiënt is uitbehandeld. In 2020 was dit 80% en is vergelijkbaar met eerdere jaren.
  • In 2020 is voor ruim de helft van de afgesloten behandelepisodes de mate van het behalen van de behandeldoelen niet vastgelegd.

Beëindiging behandelingOnderdeel 1: Redenen voor beëindiging behandeling bij de fysiotherapeut

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten redenen beëindigen fysiotherapeutische behandeling, 2020 en voorgaande jaren

  • Bij het overgrote deel van de patiënten (80%) wordt de behandeling beëindigd omdat de patiënt is uitbehandeld. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren.
  • In bijna 12% van de afgesloten behandelepisodes beëindigde de patiënt de behandeling op eigen initiatief.
  • Uitgesplitst naar geslacht blijkt dat vrouwen iets vaker stoppen op eigen initiatief dan mannen en zijn mannen iets vaker uitbehandeld dan vrouwen.
  • Uitgesplitst naar leeftijd blijkt dat bij kinderen (84,8%)en jongeren (86,6%) de behandeling vaker wordt afgesloten omdat de patiënt is uitbehandeld dan bij patiënten van 60 jaar en ouder (78%).
Tabel: Reden voor beëindiging van de behandeling bij de fysiotherapeut totaal en uitgesplitst naar geslacht (% van afgesloten behandelepisodes), 2017-2020
  2017 2018 2019 2020
Totaal        
Patiënt uitbehandeld 80,7 81,1 80,4 80,0
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,1 0,1 0,2 0,2
Gestaakt door patiënt 12,2 10,7 11,4 11,8
Gestaakt door verwijzer 0,3 0,3 0,2 0,2
Gestaakt door paramedicus 3,6 3,7 2,8 2,7
Eenmalige zitting 1,6 1,8 2,7 2,5
Anders 1,4 2,2 2,3 2,7
Mannen        
Patiënt uitbehandeld 81,5 82,1 81,9 81,4
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,1 0,2 0,2 0,1
Gestaakt door patiënt 11,2 9,5 9,8 10,3
Gestaakt door verwijzer 0,3 0,3 0,2 0,2
Gestaakt door paramedicus 3,6 3,4 2,6 2,5
Eenmalige zitting 1,8 2,3 3,0 2,9
Anders 1,4 2,3 2,2 2,5
Vrouwen        
Patiënt uitbehandeld 80,1 80,3 79,3 78,9
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,1 0,1 0,2 0,2
Gestaakt door patiënt 12,9 11,6 12,5 12,9
Gestaakt door verwijzer 0,3 0,4 0,2 0,2
Gestaakt door paramedicus 3,6 3,8 2,9 2,9
Eenmalige zitting 1,5 1,4 2,4 2,2
Anders 1,3 2,2 2,4 2,8
Aantal afgesloten behandelepisodesa 38.264 26.280 136.924 126.803

 

Tabel: Reden voor beëindiging van de behandeling bij de fysiotherapeut (% van afgesloten behandelepisodes), uitgesplitst naar leeftijdscategorie, 2017-2020
 
  2017 2018 2019 2020
0 t/m 11 jaar  
Patiënt uitbehandeld 87,8 88,8 86,3 84,8
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,4 0 0,1 0,2
Gestaakt door patiënt 5,3 6,2 5,9 7,7
Gestaakt door verwijzer 0,3 0,2 0,1 0,3
Gestaakt door paramedicus 1,2 2,6 1,6 2,1
Eenmalige zitting 4,7 1,4 4,3 3,5
Anders 0,2 0,8 1,6 1,3
12 t/m 17 jaar  
Patiënt uitbehandeld 87,3 84,5 85,8 86,6
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,1 0,2 0,1 0,1
Gestaakt door patiënt 7,3 7,1 6,7 6,5
Gestaakt door verwijzer 0,1 0,2 0,1 0,1
Gestaakt door paramedicus 2,3 3 2,3 1,5
Eenmalige zitting 2,3 2,8 3,3 3,0
Anders 0,6 2,2 1,8 2,2
18 t/m 39 jaar  
Patiënt uitbehandeld 82,7 81,6 80,3 80,1
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,1 0,2 0,2 0,1
Gestaakt door patiënt 11,6 11,6 11,5 11,8
Gestaakt door verwijzer 0,2 0,2 0,1 0,1
Gestaakt door paramedicus 2,8 2,8 2 1,9
Eenmalige zitting 1,8 1,8 3,3 3,2
Anders 0,8 1,8 2,6 2,8
40 t/m 59 jaar  
Patiënt uitbehandeld 81 82,1 80,8 80,4
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,1 0,1 0,2 0,2
Gestaakt door patiënt 12,4 10,1 11,4 11,7
Gestaakt door verwijzer 0,2 0,4 0,2 0,2
Gestaakt door paramedicus 3,9 3,6 2,8 2,7
Eenmalige zitting 1,4 1,9 2,4 2,3
Anders 1 1,8 2,1 2,5
60 jaar en ouder  
Patiënt uitbehandeld 77,3 78,9 78,7 78,0
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,2 0,1 0,2 0,2
Gestaakt door patiënt 13,8 11,4 12,5 13,0
Gestaakt door verwijzer 0,5 0,4 0,4 0,3
Gestaakt door paramedicus 4,4 4,5 3,6 3,6
Eenmalige zitting 1,4 1,6 2,2 2,0
Anders 2,4 3 2,4 2,9
Aantal afgesloten behandelepisodesa 38.264 26.280 136.924 126.803

Gehaalde behandeldoelenOnderdeel 2: Behandelresultaat; mate waarin behandeldoelen zijn behaald

De behandelend fysiotherapeut legt bij het afsluiten van de behandeling vast in welke mate de gestelde behandeldoelen zijn behaald.

Wat valt op, als we de tabellen hieronder bekijken:

Kernpunten behandelresultaten vastgelegd door fysiotherapeuten, 2020 en voorgaande jaren

  • Het aandeel afgesloten behandelepisodes waarbij de behandeldoelen volledig bereikt zijn is in 2020 sterk gedaald ten opzichte van 2019. Dit lijkt voornamelijk te wijten aan een verminderde vastlegging van het eindresultaat
Tabel: Mate waarin de behandeldoelen zijn bereikt bij beëindiging van de behandeling bij de fysiotherapeut (% van afgesloten behandelepisodes), 2017-2020
  2017 2018 2019 2020
Totaal
Behandeldoelen bereikt 39,4 68,5 78,5 39,6
Behandeldoelen niet bereikt 1,6 2,9 1,6 1,6
Behandeldoelen deels bereikt 1,9 3,7 2,5 2,4
Onbekend 57,2 25,0 17,5 56,4
Geslacht
Mannen        
Behandeldoelen bereikt 40,3 68,5 79,8 41,5
Behandeldoelen niet bereikt 1,4 2,5 1,4 1,4
Behandeldoelen deels bereikt 1,5 2,8 2,2 2,2
Onbekend 56,8 26,2 16,5 54,9
Vrouwen        
Behandeldoelen bereikt 38,6 68,5 77,5 38,3
Behandeldoelen niet bereikt 1,7 3,1 1,7 1,7
Behandeldoelen deels bereikt 2,2 4,3 2,6 2,5
Onbekend 57,4 26,1 18,1 57,5
Leeftijdscategorie
0 t/m 11 jaar        
Behandeldoelen bereikt 27,7 69,9 85,3

31,2

Behandeldoelen niet bereikt 0,5 1,6 1,7 0,7
Behandeldoelen deels bereikt 11,7 9,8 9,6 2,3
Onbekend 71,2 27,9 14,5 65,8
12 t/m 17 jaar        
Behandeldoelen bereikt 34,9 65,3 83,8 44,6
Behandeldoelen niet bereikt 0,6 1,3 0,8 0,9
Behandeldoelen deels bereikt 0,4 1 1,5 1,3
Onbekend 64,1 32,4 13,8 53,2
18 t/m 39 jaar        
Behandeldoelen bereikt 37,4 67,4 78,2 42,9
Behandeldoelen niet bereikt 0,9 1,5 1,2 1,3
Behandeldoelen deels bereikt 1,1 2,2 2,1 2,0
Onbekend 60,6 28,9 18,5 53,7
40 t/m 59 jaar        
Behandeldoelen bereikt 39,6 69,2 78,5 39,8
Behandeldoelen niet bereikt 1,5 2,6 1,6 1,7
Behandeldoelen deels bereikt 1,7 3,6 2,4 2,2
Onbekend 57,2 24,6 17,5 56,4
60 jaar en ouder        
Behandeldoelen bereikt 42,1 68,9 77,2 36,8
Behandeldoelen niet bereikt 2,5 4,4 2,1 1,9
Behandeldoelen deels bereikt 3 5,2 3,1 3,0
Onbekend 52,5 21,4 17,6 58,3
Totaal aantal patiënten 38.439 26.294 136.925 319.041

Bronnen en verantwoording cijfers fysiotherapeutenBronnen en verantwoording cijfers fysiotherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De cijfers over het zorggebruik in 2020 zijn  gebaseerd op de dossiers van 328.641 patiënten die zijn behandeld in 300 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Veldkamp, R., Meijer, W. Cijfers fysiotherapeuten - Evaluatie behandelingen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 25-03-2022; geraadpleegd op 06-10-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/evaluatie-behandelingen-1