Cijfers fysiotherapeuten - Evaluatie behandelingen

Wat zijn de redenen om met een behandeling bij de fysiotherapeut te stoppen? Stoppen patiënten vaak op eigen initiatief? In hoeverre zijn de behandeldoelen behaald bij het stoppen van de behandeling? Antwoorden op deze vragen en meer vindt u op deze pagina.

De informatie op deze pagina, over de evaluatie van de behandelingen, is onderverdeeld in twee onderdelen:

 • Onderdeel 1: Redenen voor beëindiging behandeling bij de fysiotherapeut
 • Onderdeel 2: Behandelresultaat; mate waarin behandeldoelen zijn behaald

Wat valt op, als we de cijfers van beide onderdelen in de tabellen hieronder overzien:

Samengevat: Kernpunten evaluatie van fysiotherapeutische behandelingen, 2018 en voorgaande jaren

 • De meestvoorkomende reden om de behandeling te stoppen is dat de patiënt is uitbehandeld. In 2018 lag dit percentage op 84% van de patiënten, dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren.
 • Ongeveer 8% van de patiënten beëindigt de behandeling op eigen initiatief.
 • Het percentage patiënten bij wie de behandeling wordt beëindigd omdat het aantal vergoede zittingen is bereikt, schommelt rond de 1,5%.
 • In 2018 is het percentage patiënten bij wie de behandeldoelen volledig zijn behaald met 9% gedaald ten opzichte van 2017, van ruim 90% naar ruim 81%.
 • In 14,6 % van de gevallen geeft de fysiotherapeut in 2018 aan dat de behandeldoelen niet zijn bereikt. Dit is een forse stijging ten opzichte van 2017, toen dit percentage op 3,7% lag.


Veelgestelde vragen over griep en de griepprikOnderdeel 1: Redenen voor beëindiging behandeling bij de fysiotherapeut
Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten redenen beëindigen fysiotherapeutische behandeling, 2018 en voorgaande jaren

 • Bij het overgrote deel van de patiënten (84%) wordt de behandeling beëindigd omdat de patiënt is uitbehandeld. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren.
 • Ongeveer 8% van de patiënten beëindigde de behandeling op eigen initiatief.
 • Het percentage patiënten bij wie de behandeling wordt beëindigd omdat het aantal vergoede zittingen is bereikt, schommelt in 2018 en de jaren ervoor rond de 1,5%.

Tabel: Reden voor beëindiging van de behandeling bij de fysiotherapeut (% patiënten), 2014-2018
Reason for ending the treatment at the physiotherapist (% patients), 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Patiënt uitbehandeld 80,4 83,3 84,8 85,7 83,6
Maximumaantal vergoede zittingen bereikt 2,5 1,7 1,6 1,2 1,4
Gestaakt door patiënt 7,6 7,2 6,9 6,4 7,7
Gestaakt door verwijzer 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3
Gestaakt door paramedicus 5,4 4,6 3,4 3,4 4,2
Anders 3,8 2,7 3,0 3,0 2,9
Totaal aantal patiënten 3.461 5.807 7.280 12.394 14.663

Doel: inzicht in meningen en ervaringen van zorgverlenersOnderdeel 2: Behandelresultaat; mate waarin behandeldoelen zijn behaald
De behandelend fysiotherapeut legt bij het afsluiten van de behandeling vast in welke mate de gestelde behandeldoelen zijn behaald.

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten behandelresultaten vastgelegd door fysiotherapeuten, 2018 en voorgaande jaren

 • In 2018 geeft de fysiotherapeut in ruim 81% van de gevallen aan dat de behandeldoelen volledig bereikt zijn. Dit is een daling van 8,5% ten opzichte van 2017. Na een stijgende trend in het bereiken van de behandeldoelen tot 2016, lijkt hiermee weer een dalende trend te zijn ingezet.
 • Het percentage patiënten bij wie de fysiotherapeut aangeeft dat de behandeldoelen niet zijn bereikt stijgt fors: van 3,7% in 2017 naar 14,6% in 2018. Na een flinke daling van dit percentage in de afgelopen jaren - van ruim 11% in 2014, naar ruim 6% in 2015, naar 3% in 2016 en 5,7% in 2017, lijkt er met bijna 15% in 2018 sprake te zijn van een fors stijgende trend.
 • Het percentage waarvoor wordt aangegeven dat de behandeldoelen gedeeltelijk zijn bereikt, ligt in 2018 op 4%. Dit is vergelijkbaar met de twee voorgaande jaren.

Tabel: Mate waarin de behandeldoelen zijn bereikt bij beëindiging van de behandeling bij de fysiotherapeut (% patiënten), 2014-2018
Result of treatment according to the physiotherapist (% patients), 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Behandeldoelen niet bereikt 11,5 6,3 3,0 3,7 14,6
Behandeldoelen gedeeltelijk bereikt 11,9 6,9 3,4 5,7 4,0
Behandeldoelen volledig bereikt 76,7 86,9 93,6 90,6 81,4
Totaal aantal patiënten 1.474 5.800 15.942 19.247 23.798

data-entity-uuid="" src="/sites/default/files/inline-images/iconen/patienteninformatie-gebundeld_blauw.jpg" />Bron en verantwoording cijfers fysiotherapeuten
Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De cijfers over het zorggebruik in 2018 zijn gebaseerd op de dossiers van 29.326 patiënten die zijn behandeld in 57 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

 

Dool J. van den, Dijk L van. Cijfers fysiotherapeuten - Evaluatie behandelingen.. Cijfers fysiotherapeuten - Evaluatie behandelingen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 05-03-2021; geraadpleegd op 08-03-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/evaluatie-behandelingen-1