Cijfers fysiotherapeuten - Evaluatie behandelingen

van behandelepisodes afgesloten in 2019
Wat zijn de redenen om met een behandeling bij de fysiotherapeut te stoppen? Stoppen patiënten vaak op eigen initiatief? In hoeverre zijn de behandeldoelen behaald bij het stoppen van de behandeling? Antwoorden op deze vragen en meer vindt u op deze pagina.

De informatie op deze pagina, over de evaluatie van de behandelingen, is onderverdeeld in twee onderdelen:

 • Onderdeel 1: Redenen voor beëindiging behandeling bij de fysiotherapeut (naar leeftijd en geslacht)
 • Onderdeel 2: Behandelresultaat; mate waarin behandeldoelen zijn behaald (naar leeftijd en geslacht)

Wat valt op, als we de cijfers van beide onderdelen in de tabellen hieronder overzien:

Samengevat: Kernpunten evaluatie van fysiotherapeutische behandelingen, 2019 en voorgaande jaren

 • De meest voorkomende reden om de behandeling te stoppen is dat de patiënt is uitbehandeld. In 2019 was dit ruim 80%.
 • In 2019 waren in 78,5% van de gevallen de behandeldoelen volledig bereikt.

Beëindiging behandelingOnderdeel 1: Redenen voor beëindiging behandeling bij de fysiotherapeut

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten redenen beëindigen fysiotherapeutische behandeling, 2019 en voorgaande jaren

 • Bij het overgrote deel van de patiënten (80%) wordt de behandeling beëindigd omdat de patiënt is uitbehandeld. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren.
 • In ruim 11% van de afgesloten behandelepisodes beëindigde de patiënt de behandeling op eigen initiatief.
 • Uitgesplitst naar geslacht blijkt dat mannen (82%) iets vaker stoppen omdat de behandeling is afgerond dan vrouwen (79%).
 • Vrouwen nemen iets vaker zelf initiatief om de behandeling te stoppen dan mannen (12,5% versus 9,8%).
 • Uitgesplitst naar leeftijd blijkt dat het percentage afgesloten behandelepisodes waarbij de patiënt de behandeling heeft afgerond daalt naarmate de leeftijd stijgt.
 • In de leeftijdscategorie tot 11 jaar is dit ruim 86% terwijl dit in de leeftijdscategorie 60+ nog geen 79% is.
Tabel: Reden voor beëindiging van de behandeling bij de fysiotherapeut (% van afgesloten behandelepisodes), 2016-2019
 
  2016 2017 2018 2019
Patiënt uitbehandeld 79,5 80,7 81,1 80,4
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,2 0,1 0,1 0,2
Gestaakt door patiënt 13,5 12,2 10,7 11,4
Gestaakt door verwijzer 0,3 0,3 0,3 0,2
Gestaakt door paramedicus 3,3 3,6 3,7 2,8
Eenmalige zitting 2,1 1,6 1,8 2,7
Anders 1,1 1,4 2,2 2,3
Totaal aantal afgesloten behandelepisodes 26.407 38.264 26.280 136.924

 

Tabel: Reden voor beëindiging van de behandeling bij de fysiotherapeut (% van afgesloten behandelepisodes), uitgesplitst naar geslacht, 2016-2019
 
  2016 2017 2018 2019
Mannen        
Patiënt uitbehandeld 80,5 81,5 82,1 81,9
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,2 0,1 0,2 0,2
Gestaakt door patiënt 12,3 11,2 9,5 9,8
Gestaakt door verwijzer 0,3 0,3 0,3 0,2
Gestaakt door paramedicus 3,1 3,6 3,4 2,6
Eenmalige zitting 2,5 1,8 2,3 3,0
Anders 1,1 1,4 2,3 2,2
Vrouwen        
Patiënt uitbehandeld 78,7 80,1 80,3 79,3
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,2 0,1 0,1 0,2
Gestaakt door patiënt 14,3 12,9 11,6 12,5
Gestaakt door verwijzer 0,4 0,3 0,4 0,2
Gestaakt door paramedicus 3,5 3,6 3,8 2,9
Eenmalige zitting 1,8 1,5 1,4 2,4
Anders 1,1 1,3 2,2 2,4
Totaal aantal afgesloten behandelepisodes 26.407 38.264 26.280 136.924

 

Tabel: Reden voor beëindiging van de behandeling bij de fysiotherapeut (% van afgesloten behandelepisodes), uitgesplitst naar leeftijdscategorie, 2016-2019
 
  2016 2017 2018 2019
0 t/m 11 jaar
Patiënt uitbehandeld 90,4 87,8 88,8 86,3
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,1 0,4 0 0,1
Gestaakt door patiënt 5,8 5,3 6,2 5,9
Gestaakt door verwijzer 0 0,3 0,2 0,1
Gestaakt door paramedicus 1,7 1,2 2,6 1,6
Eenmalige zitting 1,7 4,7 1,4 4,3
Anders 0 0,2 0,8 1,6
12 t/m 17 jaar
Patiënt uitbehandeld 86,1 87,3 84,5 85,8
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,3 0,1 0,2 0,1
Gestaakt door patiënt 7,1 7,3 7,1 6,7
Gestaakt door verwijzer 0,1 0,1 0,2 0,1
Gestaakt door paramedicus 2,1 2,3 3 2,3
Eenmalige zitting 3,7 2,3 2,8 3,3
Anders 0,5 0,6 2,2 1,8
18 t/m 39 jaar
Patiënt uitbehandeld 80,3 82,7 81,6 80,3
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,1 0,1 0,2 0,2
Gestaakt door patiënt 13,7 11,6 11,6 11,5
Gestaakt door verwijzer 0,1 0,2 0,2 0,1
Gestaakt door paramedicus 2,4 2,8 2,8 2
Eenmalige zitting 2,7 1,8 1,8 3,3
Anders 0,7 0,8 1,8 2,6
40 t/m 59 jaar
Patiënt uitbehandeld 79,6 81 82,1 80,8
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,1 0,1 0,1 0,2
Gestaakt door patiënt 13,7 12,4 10,1 11,4
Gestaakt door verwijzer 0,4 0,2 0,4 0,2
Gestaakt door paramedicus 3,6 3,9 3,6 2,8
Eenmalige zitting 1,6 1,4 1,9 2,4
Anders 1 1 1,8 2,1
60 jaar en ouder
Patiënt uitbehandeld 76,8 77,3 78,9 78,7
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,3 0,2 0,1 0,2
Gestaakt door patiënt 14,7 13,8 11,4 12,5
Gestaakt door verwijzer 0,5 0,5 0,4 0,4
Gestaakt door paramedicus 4,1 4,4 4,5 3,6
Eenmalige zitting 1,9 1,4 1,6 2,2
Anders 1,7 2,4 3 2,4
Totaal aantal afgesloten behandelepisodes 26.407 38.264 26.280 136.924

Gehaalde behandeldoelenOnderdeel 2: Behandelresultaat; mate waarin behandeldoelen zijn behaald

De behandelend fysiotherapeut legt bij het afsluiten van de behandeling vast in welke mate de gestelde behandeldoelen zijn behaald.

Wat valt op, als we de tabellen hieronder bekijken:

Kernpunten behandelresultaten vastgelegd door fysiotherapeuten, 2019 en voorgaande jaren

 • In 2019 geeft de fysiotherapeut in 78,5% van de afgesloten behandelepisodes aan dat de behandeldoelen volledig bereikt zijn. Sinds 2016 is er een stijgende trend.
 • Uitgesplitst naar geslacht blijkt dat behandeldoelen iets vaker behaald worden bij mannen dan bij vrouwen (79,8% versus 77,5%).
 • Uitgesplitst naar leeftijd blijkt dat behandeldoelen bij kinderen en jongvolwassen vaker behaald dan bij volwassenen en ouderen.
 • Bij kinderen tot 11 jaar wordt in ruim 85% van de episodes het behandeldoel behaald, bij patiënten van 60+ is dit ongeveer 77%.
Tabel: Mate waarin de behandeldoelen zijn bereikt bij beëindiging van de behandeling bij de fysiotherapeut (% van afgesloten behandelepisodes), 2016-2019
 
  2016 2017 2018 2019
Behandeldoelen bereikt 31,5 39,4 68,5 78,5
Behandeldoelen niet bereikt 1,8 1,6 2,9 1,6
Behandeldoelen deels bereikt 1,7 1,9 3,7 2,5
Onbekend 64,9 57,2 25,0 17,5
Totaal aantal afgesloten behandelepisodes 26.583 38.439 26.294 136.925

Tabel: Mate waarin de behandeldoelen zijn bereikt bij beëindiging van de behandeling bij de fysiotherapeut (% van afgesloten behandelepisodes) uitgesplitst naar geslacht en leeftijd, 2016-2019
 
  2016 2017 2018 2019
Geslacht
Mannen      
Behandeldoelen bereikt 32,2 40,3 68,5 79,8
Behandeldoelen niet bereikt 1,5 1,4 2,5 1,4
Behandeldoelen deels bereikt 1,7 1,5 2,8 2,2
Onbekend 64,6 56,8 26,2 16,5
Vrouwen        
Behandeldoelen bereikt 31 38,6 68,5 77,5
Behandeldoelen niet bereikt 2,1 1,7 3,1 1,7
Behandeldoelen deels bereikt 1,7 2,2 4,3 2,6
Onbekend 65,2 57,4 26,1 18,1
Leeftijdscategorie
0 t/m 11 jaar 38,5 27,7 69,9 85,3
Behandeldoelen bereikt 1,6 0,5 0,6 0,6
Behandeldoelen niet bereikt 0,6 0,5 1,6 1,7
Behandeldoelen deels bereikt 1,2 11,7 9,8 9,6
Onbekend 59,3 71,2 27,9 14,5
12 t/m 17 jaar        
Behandeldoelen bereikt 23,7 34,9 65,3 83,8
Behandeldoelen niet bereikt 0,7 0,6 1,3 0,8
Behandeldoelen deels bereikt 0,7 0,4 1 1,5
Onbekend 74,9 64,1 32,4 13,8
18 t/m 39 jaar        
Behandeldoelen bereikt 27,8 37,4 67,4 78,2
Behandeldoelen niet bereikt 1,1 0,9 1,5 1,2
Behandeldoelen deels bereikt 1,2 1,1 2,2 2,1
Onbekend 69,9 60,6 28,9 18,5
40 t/m 59 jaar        
Behandeldoelen bereikt 32,4 39,6 69,2 78,5
Behandeldoelen niet bereikt 1,9 1,5 2,6 1,6
Behandeldoelen deels bereikt 1,7 1,7 3,6 2,4
Onbekend 64 57,2 24,6 17,5
60 jaar en ouder        
Behandeldoelen bereikt 34,4 42,1 68,9 77,2
Behandeldoelen niet bereikt 2,6 2,5 4,4 2,1
Behandeldoelen deels bereikt 2,3 3 5,2 3,1
Onbekend 60,7 52,5 21,4 17,6
Totaal aantal patiënten 26.583 38.439 26.294 136.925

Bronnen en verantwoording cijfers fysiotherapeutenBronnen en verantwoording cijfers fysiotherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel 'Cijfers fysiotherapeuten' presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De cijfers over het zorggebruik in 2019 zijn gebaseerd op de dossiers van 355.492 patiënten die zijn behandeld in 216 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Meijer W. Cijfers fysiotherapeuten - Evaluatie behandelingen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 29-03-2021; geraadpleegd op 28-01-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/evaluatie-behandelingen-1