Cijfers diëtisten - Evaluatie: Reden einde zorg

In 2018 werd bij 4.758 patiënten de behandeling geregistreerd als beëindigd. Van 3.416 patiënten was de reden voor het afsluiten van de behandeling bekend. Dit wordt gecodeerd aan de hand van de Vektis code lijst voor reden einde zorg. Voor 53% van de patiënten werd de behandeling beëindigd omdat de patiënt uitbehandeld was. Iets meer dan een kwart van de patiënten is op eigen initiatief gestopt met de behandeling. Deze percentages zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren.

 
Aandeel patiënten bij de diëtist naar reden voor afsluiting van de behandelepisode, 2014-2018
Proportion of patients at the dietitian by reason for ending the treatment, 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Patiënt uitbehandeld (behandeldoel bereikt) 51,3 56,9 55,2 50,6 52,5
Patiënt is niet meer verzekerd voor deze zorg 1,9 1,5 1,0 0,7 0,6
Patiënt is verhuisd / opgenomen in instelling 2,2 2,4 1,7 2,0 1,7
Patiënt is overleden 1,4 1,2 1,2 1,5 2,3
Patiënt overgegaan naar andere zorgverlener 2,8 3,0 4,2 2,7 2,4
Patiënt is op eigen initiatief gestopt 24,7 23,3 23,3 27,6 26,0
Diëtist stopte de behandeling b.v. vanwege gebrek motivatie Patiënt 2,0 2,6 3,1 2,5 3,1
Eenmalig onderzoek of uitsluitend screening 7,8 5,9 7,1 8,8 8,6
Anders 5,9 3,3 3,2 3,5 2,9
Behandeling wegens onbekende reden beëindigd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal aantal patiënten 643 1.099 1.727 4.100 3.416
Verberne LDM, Schermer TRJ. Cijfers diëtisten - Evaluatie: Reden einde zorg. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 23-04-2020; geraadpleegd op 25-05-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/evaluatie-reden-einde-zorg