Fysiotherapeut: Evaluatie

Wat valt op?

  • De meest voorkomende reden om de behandeling te stoppen is dat de patiënt uitbehandeld is. In 2017 was dit bijna 86%

Net als in voorgaande jaren, werd in 2017 bij bijna 86% van de patiënten de behandeling beëindigd omdat de patiënt uitbehandeld was. Ongeveer 6% van de patiënten beëindigde de behandeling op eigen initiatief.

Behandelresultaat

De behandelend fysiotherapeut legt bij het afsluiten van de behandeling vast in welke mate de gestelde behandeldoelen zijn behaald. In 2017 geeft de fysiotherapeut in bijna 91% van de gevallen aan dat de behandeldoelen volledig bereikt zijn. Dit is een daling van 3% ten opzichte van 2016, maar nog steeds meer dan in 2015 en daarvoor. Deze bevinding past in de trend die vanaf 2012 zichtbaar is.

Van den Dool J, Schermer T. Zorg door de fysiotherapeut - evaluatie. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 20-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/fysiotherapeut-evaluatie