Fysiotherapeut: Omvang zorggebruik


Wat valt op?

  • De gemiddelde behandelduur blijft met ongeveer 10 behandelingen (10,3) in 2017 hetzelfdeals in 2016.
  • Patiënten die behandeld worden voor een chronische[1] aandoening kregen de afgelopen jaren gemiddeld bijna 3 keer zoveel behandelingen als patiënten behandeld voor een niet-chronische aandoening ( 23 versus 8 behandelingen).
     

  • [1] Onder chronische aandoeningen wordt verstaan: aandoeningen die voorkomende op de ‘chronische lijst’ (Besluit Zorgverzekering)

Nadere uitleg
Voor het berekenen van de behandelomvang wordt voor het aantal behandelingen en de behandelduur gekeken naar de behandelomvang per kalenderjaar. Voor de berekening per kalenderjaar wordt dat gedeelte uit een behandelepisode geselecteerd dat in een specifiek kalenderjaar gegeven is.
Om een indicatie te geven van het aantal zittingen per patiënt kunnen zowel het gemiddelde als de mediaan worden weergegeven. De mediaan is de middelste waarde wanneer de gegevens in orde van grootte worden gesorteerd. Het voordeel van de mediaan ten opzichte van het gemiddelde is dat deze veel minder wordt beïnvloed door extreme waarden. 

Van den Dool J, Schermer T. Zorg door de fysiotherapeut - omvang zorggebruik. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 24-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/fysiotherapeut-omvang-zorggebruik