Fysiotherapeut: Patientkenmerken

Wat valt op?

  • Zes op de 10 patiënten (60%) bij de fysiotherapeut is vrouw.
  • De gemiddelde leeftijd (ruim 53 jaar) van patiënten daalt licht ten opzichte van 2016.

Geslacht en leeftijd

Zes op de 10 patiënten (60%) van de patiënten die door de fysiotherapeut worden behandeld is vrouw. De gemiddelde leeftijd van patiënten die in 2017 een fysiotherapeut bezochten is ruim 53 jaar. Dit is een lichte daling vergeleken met voorgaande jaren. De verschuiving komt door een lichte afname in het aantal mensen in de leeftijdscategorieën 45-64 jaar, 65-74 jaar, 75-84 jaar terwijl het aandeel mensen jonger dan 45 jaar licht is toegenomen ten opzichte van 2016.
Van den Dool J, Schermer T. Zorg door de fysiotherapeut - geslacht en leeftijd. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 05-06-2019; geraadpleegd op 20-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/fysiotherapeut-patientkenmerken