Fysiotherapie

In 2015 zijn voor het eerst méér mensen op eigen initiatief bij de fysiotherapeut gekomen dan op verwijzing van een arts. Sinds de invoering van de regeling Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) in 2006 nam het aandeel patiënten dat gebruik maakte van DTF jaarlijks toe. De sterkste stijging was te zien in de beginjaren (2006-2008) en vanaf 2013. Mogelijk speelt de overgang van LiPZ naar Nivel Zorgregistraties Eerste Lijnhierbij een rol. Aanvullend onderzoek laat zien dat patiënten die op eigen initiatief komen gemiddeld minder behandelingen bij de fysiotherapeut nodig hebben dan patiënten die via een verwijzer komen.

Barten DJA, Koppes LLJ. Zorg door de fysiotherapeut - wijze van toegang.

Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 05-06-2019; geraadpleegd op 20-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/fysiotherapie