Fysiotherapie: Behandelduur per kalenderjaar

Voor de totale populatie is de gemiddelde duur van een behandeling (10,3 weken) in 2017 licht gedaald ten opzichte van 2016. Dit is vooral terug te zien in de behandelduur van patiënten zonder chronische aandoening. De behandelduur voor mensen met een chronische aandoening is gestegen ten opzichte van 2016 (23,6 versus 19,9 weken).
Van den Dool J, Schermer T. Zorg door de fysiotherapeut - behandelduur per kalenderjaar. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 05-06-2019; geraadpleegd op 17-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/fysiotherapie-behandelduur-kalenderjaar