Fysiotherapie: Prestatiecodes

Bij het declareren van een zitting fysiotherapie wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende behandelvormen, zoals een reguliere behandeling in de praktijk, een behandeling bij de patiënt thuis of een behandeling in een instelling. Dit zijn de zogenoemde prestaties, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Bijna 84% van de prestatiecodes betreft reguliere zittingen in de praktijk. De opmars van het aandeel groepsbehandelingen in de periode 2014 t/m 2016 wordt vertekend door de veranderde samenstelling van de deelnemende fysiotherapiepraktijken in de periode 2014-2016 ten opzichte van de 2013. In 2017 zakt dit percentage weer naar 0,4 procent, het niveau van 2013. Het aandeel screeningen zakt van 3,8% in 2015 naar 0% in 2016 en 2017. Deze daling wordt veroorzaakt door een wijziging in de prestatiecode voor screeningen in 2016, waardoor ze niet konden worden meegenomen in de berekeningen 2. [1].

 
[1] Prestatiecodes 1851,1852, 1861 een 1862 die betrekking hebben op de screening, intake en onderzoek  zijn in 2016 vervangen voor een nieuwe prestatiecode: 1864, Screening en intake en onderzoek fysiotherapie.

Van den Dool J, Schermer T. Zorg door de fysiotherapeut - prestatiecodes.

Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 11-06-2019; geraadpleegd op 20-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/fysiotherapie-prestatiecodes