Fysiotherapie: Soort verwijzer

In 2017 werd 62% van de patiënten die via een verwijzer bij de fysiotherapeut kwamen verwezen door de huisarts; de overige 38% bezocht de fysiotherapeut via een verwijzing van een medisch specialist. Dit is een stijging van ruim 6 procent ten opzichte van 2016. De orthopeed wordt daarbij het vaakst genoemd als verwijzer voor reguliere fysiotherapie.
Van den Dool J, Schermer T. Zorg door de fysiotherapeut - soort verwijzer. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 05-06-2019; geraadpleegd op 17-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/fysiotherapie-soort-verwijzer