Fysiotherapie: Wijze van toegang

Het aantal mensen dat in 2016 op eigen initiatief naar de fysiotherapeut ging, is verder gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.  Sinds de invoering van de regeling Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) in 2006 nam het aandeel patiënten dat gebruik maakte van DTF jaarlijks toe. De sterkste stijging was te zien in de beginjaren (2006-2008) en daarna weer vanaf 2013. Vanaf 2015 waren er voor het eerst meer mensen op eigen initiatief bij de fysiotherapeut, een trend die zich in 2016 voortzet.

Van den Dool, J. Zorg door de fysiotherapeut - wijze van toegang. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 05-06-2019; geraadpleegd op 17-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/fysiotherapie-wijze-van-toegang