Cijfers oefentherapeuten - Gebruik richtlijnen

De Vereniging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) heeft dertien klachtinhoudelijke richtlijnen voor oefentherapeuten ontwikkeld. In hoeverre maakt de oefentherapeut gebruik van deze richtlijnen? Welke richtlijnen worden het meest gebuikt? Dit en meer vindt u op deze pagina.

De richtlijnen voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck met daarbij behorende relevante documenten voor de oefentherapeut (meetinstrumenten en zorgstandaarden / zorgmodules) worden beschikbaar gesteld op de site van de Vereniging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten gebruik richtlijnen, 2018 en voorgaande jaren

  • In de periode 2014 tot en met 2018 zijn oefentherapeuten minder vaak een van de dertien klachtinhoudelijke richtlijnen voor de oefentherapeut gaan gebruiken. Werd in 2014 nog bij 58% van de behandelingen aangegeven dat geen richtlijn werd gebruikt, in 2018 was dat bij bijna 73% van de behandelingen het geval.
  • De richtlijnen ‘Aspecifieke rugklachten en aspecifieke nek- en schouderklachten’ werd in 2018 het meest gebruikt.
  • De sterkste daling is te zien in het gebruik van de richtlijnen voor aspecifieke lage rugklachten (10,5% in 2017 versus 7,8% in 2018) en ook bij de richtlijnen voor aspecifieke nek- en schouderklachten (11,5% in 2017 versus 7,1% in 2018).
 
Tabel: Gebruik van richtlijnen tijdens de behandeling door de oefentherapeut, 2014-2018
Use of clinical guidelines during treatment by the exercise therapist, 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Reuma / Spondylitis Ankylopoetica (ziekte van Bechterew) 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
Peripartum bekkenpijn (bekkeninstabiliteit) 3,9 5,2 6,1 5,3 2,8
Ideopatische scoliose 1,2 2,0 2,7 3,0 2,2
Osteoporose * 0,6 0,4 0,5 0,3 0,2
Urine-incontinentie 0,6 0,7 0,7 0,7 0,5
Whiplash 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3
Lage rugklachten 13,7 12,6 13,2 10,5 7,8
Parkinson 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2
RSI/KANS 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1
Aspecifieke nek en schouderklachten 11,3 12,1 11,7 11,5 7,1
Artrose (heup/knie) 1,0 1,4 1,3 1,4 0,9
COPD 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Andere niet genoemde richtlijn 8,3 6,1 6,9 5,9 4,8
Geen richtlijn gebruikt 58,1 58,2 55,7 60,1 72,8
Meerdere richtlijnen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal aantal patiënten 3.745 4.502 5.165 5.805 8.432

* Dit zijn de percentages voor zowel de richtlijn Osteoporose Mensendieck en Osteoporose Cesar

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBron en verantwoording cijfers oefentherapeuten
Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers oefentherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten oefentherapiepraktijken.
De cijfers over 2018 zijn verzameld op basis van gegevens van 10.621 patiënten die reguliere oefentherapeutische zorg hebben ontvangen van 129 oefentherapeuten werkzaam in eerstelijns oefentherapiepraktijken.
Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening oefentherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Dool J van den, Dijk L van. Cijfers oefentherapeuten - Gebruik richtlijnen.. Cijfers oefentherapeuten - Gebruik richtlijnen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 08-12-2020; geraadpleegd op 27-02-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/gebruik-richtlijnen