Gegevens aanvragen - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. Het is mogelijk om gegevens van Nivel Zorgregistraties aan te vragen om te gebruiken voor eigen onderzoek of door tabellen of factsheets op maat te laten maken.

Wat is er mogelijk?
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn stelt resultaten op basis van  routinematig vastgelegde zorggegevens. De gevraagde gegevens kunnen in verschillende vormen ter beschikking gesteld worden:

  1. Een databestand waarmee de aanvrager zelf analyses kan doen. Het Nivel kan als voorwaarde stellen dat analyses worden uitgevoerd op het Nivel onder begeleiding van een Nivel Zorgregistraties kernonderzoeker;
  2. Een kant en klare tabel of tabellen, eventueel aangevuld met interpretatie, conclusies en  implicaties volgens het Nivel;
  3. Een factsheet.

Hoe werkt het?
Voor Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gegevensaanvragen geldt dat goedkeuring nodig is van de koepel- of beroepsorganisatie van de betreffende zorgdiscipline (zie ook het Governancedocument). Als een aanvraag in behandeling wordt genomen legt het Nivel de gegevensaanvraag daarom voor aan de betreffende koepel- of beroepsorganisatie(s). Zij toetsen onder andere of de aanvraag in lijn is met de belangen van de deelnemende zorgverleners.

Gegevensaanvragen waarin gegevens van verschillende bronnen worden gekoppeld of waarin de vier cijfers van de postcode of het geboortekwartaal van de patiënt betrokken is, worden aanvullend voorgelegd aan de Privacycommissie van Nivel Zorgregistraties. De noodzaak van dit soort gegevens dient van essentieel belang te zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Meer informatie inzake de privacyregelingen van Nivel Zorgregistraties kunt u vinden op onze pagina over Privacybescherming.
 
Het Nivel stelt  een overeenkomst op, waarin afspraken staan over wanneer welke gegevens geleverd worden, de kosten en de voorwaarden. Dit is onder meer afhankelijk van het moment van acceptatie van de overeenkomst, de beschikbaarheid van de gegevens, de personele bezetting en de hoeveelheid werk die moet worden verricht om de gegevens ter beschikking te stellen.
 

Kosten 2019 voor het ter beschikking stellen van gegevens
Voor handlingskosten die gemoeid zijn met het ter beschikking stellen van gegevens zijn vaste tarieven opgesteld. Deze tarieven zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vastgesteld.


Tarieven gegevensaanvragen Nivel Zorgregistraties 2020
 

  Gebruik Prijs (excl. btw)
1 Het gebruik van één type bestand (bijv. alleen morbiditeit) binnen één zorgdiscipline (bijv. huisartsen) over één jaar € 1.000,00
2 Het gebruik van meerdere typen bestanden (bijv. morbiditeit en prescripties) binnen één zorgdiscipline (bijv. huisartsen) over één jaar € 2.000,00
3 Het gebruik van één of meerdere typen bestanden (bijv. morbiditeit en prescripties) binnen één zorgdiscipline (bijv. huisartsen) over meerdere jaren € 3.000,00
4 Het gebruik van combinaties van disciplines al dan niet gekoppeld (bijv. huisartsen en fysiotherapeuten) of koppeling met data uit een externe bron € 5.000,00


Voorwaarden gegevensaanvragen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn:

De voorwaarden bij het ter beschikking stellen van gegevens uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn kunt u opvragen via zorgregistraties@nivel.nl. Deze worden ook standaard bij de overeenkomst meegeleverd.

  • De resultaten van het betreffende onderzoek moeten openbaar worden gepubliceerd.
  • Goedkeuring van de publicatie door Nivel Zorgregistraties is vereist voordat de resultaten openbaar kunnen worden gemaakt.
  • Ten minste één onderzoeker van Nivel Zorgregistraties is actief, als mede-auteur betrokken bij de rapportage over het betreffende onderzoek. Nivel Zorgregistraties kan deze voorwaarde laten vervallen indien de bijdrage van Nivel Zorgregistraties aan de publicatie zeer beperkt is.
  • Het Nivel stelt alleen gegevens ter beschikking die noodzakelijk zijn voor de betreffende onderzoeksvragen. Deze gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor de beantwoording van de vraagstelling waarvoor ze worden aangevraagd.

Vanwege de grote belangstelling voor gegevensaanvragen in verband met COVID-19 is de doorlooptijd van een gegevenslevering op het moment langer dan u van ons gewend bent. Wij hopen op uw begrip hiervoor.  Vanwege de grote belangstelling voor gegevensaanvragen in verband met COVID-19 is de doorlooptijd van een gegevenslevering op het moment langer dan u van ons gewend bent. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 

Klik hier voor het aanvraagformulier, maar u kunt ook contact opnemen via Zorgregistraties@nivel.nl

Overzicht gegevensaanvragen
Hier vindt u een lijst met alle toegekende NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn gegevensaanvragen. Hier staat informatie over de organisatie van de aanvrager en de aard van het onderzoek. 
Onderzoeksresultaten op basis van NIVEL Zorgregistraties vindt u hier.

Gegevens aanvragen - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 16-11-2020; geraadpleegd op 25-11-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/gegevens-aanvragen-voor-onderzoek