Gegevenskoppeling: Huisarts-Apotheek

Koppeling huisarts-apotheek: methode
Gegevens van patiënten uit huisartsenpraktijken zijn op patiëntniveau gekoppeld aan gegevens van patiënten van apotheken. De patiëntkarakteristieken waarmee gegevens gekoppeld werden zijn de vier cijfers van de postcode, het geboortejaar en het geslacht. Omdat de combinatie van deze karakteristieken niet uniek genoeg is om patiënten te kunnen identificeren, gebruikten wij voor de koppeling daarnaast ook prescriptie- en verstrekkingskenmerken, namelijk voorschrijfdatum en verstrekkingsdatum en ATC-code van het voorschrift en van de verstrekking. Eerder onderzoek liet zien dat het op deze manier koppelen van patiëntgegevens tussen huisartspraktijken en apotheken goed mogelijk is. Alleen gegevens van openbare apotheken zijn gekoppeld. Gegevens van 6 deelnemende politheken (openbare apotheek gevestigd in een ziekenhuis) zijn uitgesloten van koppeling.

Omvang en representativiteit gekoppelde patiëntenpopulatie
De hierboven genoemde koppelmethode resulteerde in 196.066 patiënten van wie we beschikken over zowel huisartsengegevens als apotheekgegevens uit 2013. Wat betreft leeftijd en geslacht vormt de gekoppelde populatie een goede afspiegeling van de totale patiëntenpopulatie in de apotheek. Patiënten in stedelijke gebieden zijn ondervertegenwoordigd en patiënten in niet-stedelijke gebieden oververtegenwoordigd in de gekoppelde populatie. Dit komt doordat de overlap tussen de patiëntenpopulatie in de apotheek en de huisartsenpraktijk in weinig stedelijke gebieden groter is dan in stedelijke gebieden.  
 

Hek K, Elffers B, Kroon JDL (SFK), Janssen JM (SFK), van Dijk L, Verheij RA. Verantwoording koppeling huisartsen en apotheken. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 11-06-2019; geraadpleegd op 20-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/gegevenskoppeling-huisarts-apotheek