Gegevenskoppeling: Huisarts-Eerstelijnspsycholoog

Koppeling huisarts-eerstelijnspsycholoog: methode
Gegevens uit patiëntendossiers van huisartsen zijn op patiëntniveau gekoppeld aan gegevens van eerstelijnspsychologen over afgesloten behandelingen in 2012. Deze gegevens zijn gekoppeld met een pseudoniem van de combinatie van de vier cijfers van de postcode, de geboortedatum en het geslacht (voor meer informatie, zie verantwoording pseudonimisatie).
Alle pseudoniemen die meer dan een keer voorkwamen in het huisartsen patiëntenbestand of in het eerstelijnspsychologen bestand werden niet meegenomen in de analyses. Het was in deze gevallen onduidelijk of het echt om dezelfde persoon ging (iemand die bijvoorbeeld twee behandelingen heeft gehad van een of meer eerstelijnspsychologen) of dat het om verschillende personen ging (bijvoorbeeld tweelingen of mensen die bij elkaar in de straat wonen) met dezelfde geboortedatum, geslacht en postcode.
 

Omvang en representativiteit van de gekoppelde populatie
Binnen de eerstelijnspsychologische zorg is uitgegaan van alle behandelingen die in 2012 zijn afgesloten bij eerstelijnspsychologen die lid zijn van de Landelijke Vereniging voor Eerstelijnspsychologen (LVE). Het gaat om 543 eerstelijnspsychologen die werkzaam zijn binnen 459 praktijken en om 45.952 afgesloten behandelingen.
Binnen de huisartsenzorg is uitgegaan van alle ingeschreven patiënten van huisartsenpraktijken met een goede kwaliteit van registraties van alle contacten en gezondheidsproblemen (ICPC codes) in het jaar 2012. Het gaat om 184 huisartsenpraktijken met ruim 660.000 ingeschreven patiënten.
 
Totaal zijn er ruim 1.000 patiënten waarvan gegevens beschikbaar zijn over huisartsenzorg en eerstelijnspsychologische zorg in 2012. Deze patiënten staan ingeschreven bij 139 (76% van totaal) huisartsenpraktijken en hebben contact gehad met 172 (32% van totaal) eerstelijnspsychologen. In onderstaande tabel is te zien dat de gekoppelde patiënten, net als cliënten van eerstelijnspsychologen, vaker van het vrouwelijke geslacht zijn en vaker 18 t/m 44 jaar zijn dan de algemene huisarts patiëntenpopulatie.

 

Prins M, Verhaak P. Verantwoording koppeling huisarts - eerstelijnspsycholoog. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 11-06-2019; geraadpleegd op 20-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/gegevenskoppeling-huisarts-eerstelijnspsycholoog