Voor de meeste gezondheidsproblemen zoeken mensen het eerst hulp bij de huisarts of, buiten kantooruren, bij de huisartsenpost. Gegevens van huisartsenpraktijken en huisartsenposten geven daarmee een goede inschatting van de incidenties en prevalenties van gezondheidsproblemen in de Nederlandse bevolking.

Wekelijks bij huisartsenpraktijken verzamelde gegevens bieden een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van een aantal gezondheidsproblemen. Doel van deze surveillance is het signaleren van plotselinge veranderingen in ziektepatronen als gevolg van bijvoorbeeld epidemieën of (milieu)rampen.

Meer details over hoe vaak een aandoening voor komt en bij wie, en welke eerstelijns zorg patiënten met die aandoening gebruiken, zijn voor een aantal aandoeningen uitgelicht.