Cijfers huisartsen - Gezondheidsproblemen

Wat zijn de meestvoorkomende gezondheidsproblemen waarmee patiënten bij de huisartsenpraktijk komen? Hoe was dit in voorgaande jaren? Verschilt dit tussen mannen en vrouwen? Antwoord op deze vragen en meer treft u aan op deze pagina.

Onze cijfers zijn gebaseerd op de combinatie van het aantal gedeclareerde contacten met huisarts of praktijkondersteuner GGZ (consulten en visites) en het aantal geregistreerde diagnoses.


Zorgdata slim gebruikenGezondheidsproblemen waarmee patiënten bij de huisarts komen
Wat valt op, als we naar onderstaand overzicht kijken?

Kernpunten gezondheidsproblemen 2019 en voorgaande jaren

  • Drie meestvoorkomende gezondheidsproblemen: hypertensie is de meest voorkomende reden om contact op te nemen met de huisartsenpraktijk. In 2019 zijn er per 1000 ingeschreven patiënten 161 contacten voor hypertensie zonder orgaanbeschadiging (2,8% van alle contacten). Daarna komen urineweginfecties (2,6%) en diabetes mellitus (1,8%).
  • Top-10 gezondheidsproblemen 2015-2019: deze is vrijwel ongewijzigd gebleven.
  • Verschil gezondheidsproblemen mannen - vrouwen: bij mannen komen in 2019 essentiële hypertensie zonder orgaanschade en diabetes mellitus het meest voor. Bij vrouwen is dit een urineweginfectie.

NB Een deel van de contacten van patiënten met een gezondheidsprobleem die ook onder de integrale bekostiging vallen (segment 2) wordt niet meer apart gedeclareerd door de huisarts. Hierdoor is er bijvoorbeeld sprake van onderschatting bij het aantal diabetesgerelateerde contacten zoals dat in de onderstaande tabel wordt weergegeven. Rapportages hierover vindt u bij Jaarcijfers aandoeningen: incidenties en prevalenties.

Tabel: Gezondheidsproblemen waarmee patiënten bij de huisarts komen, 2019

Nielen MMJ, Weesie YM, Davids RN, Winckers MLJJ, Korteweg L, de Leeuw-Stravers E, Urbanus TLF van Dijk L, Korevaar JC, Wagner C, Hek K. Cijfers huisartsen - Gezondheidsproblemen. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 13-10-2020; geraadpleegd op 02-12-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/gezondheidsproblemen