Cijfers fysiotherapeuten - Gezondheidsproblemen

bij behandelepisodes gestart in 2020
Wat zijn de meestvoorkomende gezondheidsproblemen waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen? Hoe was dit in voorgaande jaren? Verschilt dit tussen mannen en vrouwen? Antwoord op deze vragen en meer vindt u op deze pagina.

We presenteren de cijfers over gezondheidsproblemen waarvoor patiënten in dit kalenderjaar een behandelepisode startten, in de volgende onderdelen:

 • Onderdeel 1: Meestvoorkomende gezondheidsproblemen (DCSPH-codes)
 • Onderdeel 2: Duur van het gezondheidsprobleem voorafgaand aan de behandeling
 • Onderdeel 3: Recidiviteit
 • Onderdeel 4: Prognose voor herstel

Wat valt op, als we de cijfers in de tabellen bij alle onderdelen hieronder overzien:

Samengevat: Kernpunten gezondheidsproblemen, 2020 en voorgaande jaren

 • Meestvoorkomende gezondheidsproblemen: spier-, pees- en fascie-aandoeningen aan de lumbale wervelkolom (diagnosecode 3426) , waaronder ook lagerugpijn valt, zijn de meest voorkomende klachten bij behandelepisodes gestart in 2020.
 • Duur van het gezondheidsprobleem: in 2020 wachtte men duidelijk langer om met een klacht naar de fysiotherapeut te gaan. Slechts een kleine 7% bezochte de fysiotherapeut binnen een maand. Bijna een derde wachtte langer dan een half jaar.
 • Recidiviteit: In 2019 betrof ruim 18% van de nieuwe behandelepisodes een klacht met een recidiverend karakter.
 • Prognose herstel: Bij ruim 65% van de behandelepisodes wordt een volledig herstel van de patiënten verwacht.

GezondheidsproblemenOnderdeel 1: Meest voorkomende gezondheidsproblemen

Wat valt op, als we de cijfers in de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten meestvoorkomende gezondheidsproblemen, 2020 en voorgaande jaren

 • De meest voorkomende aandoeningen in 2020 zijn spier-, pees- en fascie-aandoeningen aan de lumbale wervelkolom (DCSPH 3426). Hieronder valt onder andere lagerugpijn.
 • Op de tweede plaats komen spier-, pees- en fascie-aandoeningen aan de cervico-thoracale wervelkolom (DCSPH 3126), klachten waar onder andere pijn in de nek en schouderregio onder vallen.

Tabel: Top-10 gezondheidsproblemen (DCSPH-code) van patiënten behandeld door de fysiotherapeut (% nieuwe behandelepisodes), 2017-2020
 
  2020 2019 2018 2017
Positie Codeb % Codeb % Codeb % Codeb %
1 3426 7,9 3426 6,9 3426 6,7 3126 5,9
2 3126 5,5 3126 5,3 3126 4,9 3426 4,6
3 3026 5,1 3026 4,7 3026 3,9 3526 4,1
4 4026 4,6 4026 4,0 4026 3,8 7026 3,9
5 7026 3,7 7026 3,7 7026 3,8 4026 3,3
6 3226 3,2 3526 3,5 3526 3,6 3026 2,8
7 3526 2,8 3226 3,1 3226 2,9 3022 1,9
8 6026 2,3 6026 2,2 3022 2,2 3226 1,6
9 9379 2,0 3022 2,2 9379 2,0 6026 1,2
10 3022 1,7 9379 1,4 6026 1,6 9379 1,1
% in top 10  38,8 37,0 35,4 30,4
Aantal nieuwe behandelepisodesa 315.191 254.868 90.451 41.792

GezondheidsproblemenOnderdeel 2: Duur van het gezondheidsprobleem voorafgaand aan de behandeling

Wat valt op, als we de cijfers in de tabel en in de figuur hieronder bekijken:

Kernpunten duur van het gezondheidsprobleem voorafgaand aan behandeling, 2020 en voorgaande jaren
 • Bij een kleine 7% bezocht de patiënt binnen een maand na het ontstaan van de klachten de fysiotherapeut. In 2019 was dit nog bijna 51%
 • Ongeveer 31% van de patiënten ziet de fysiotherapeut pas voor het eerst wanneer de klacht al meer dan een half jaar bestaat.
 • Dit heeft waarschijnlijk te maken met de coronapandemie, waardoor de eerstelijns fysiotherapeutische zorg een aantal weken stil heeft gelegen.
Tabel: Duur van het gezondheidsprobleem voorafgaand aan de behandeling bij de fysiotherapeut (%nieuwe behandelepisodes), 2017-2020
  2017 2018 2019 2020
< 1 maand 44,8  34,9  50,9 6,8
1-3 maanden 30,4 31,9  25,3 27,9
3-6 maanden 3,9 9,7 7,6 34,1
>6 maanden 20,9 23,5 16,1 31,2
Aantal nieuwe behandelepisodesa 39.194 17.053 183.557 305.230

Recidiviteit van het gezondheidsprobleemOnderdeel 3: Recidiviteit van het gezondheidsprobleem

Een klacht wordt als recidief gezien als deze optreedt na een klachtenvrije periode van ten minste vier weken en ten hoogste twee jaar.

Wat valt op, als we de cijfers in de tabel en in de figuur hieronder bekijken:

Kernpunten recidiviteit van het gezondheidsprobleem, 2020 en voorgaande jaren

 • In 2020 betrof 18,4 procent van de nieuwe behandelepisodes een klacht met een recidiverend karakter.
Tabel: Recidivering gezondheidsprobleem van patiënten behandeld door de fysiotherapeut (% nieuwe behandelepisodes), 2017-2020
  2017 2018 2019 2020
Nee 91,0 89,1 81,8 81,6
Ja 9,0 10,9 18,2 18,4
Aantal nieuwe behandelepisodesa 78.936 49.001 328.926 319.653

Prognose voor herstelOnderdeel 4: Prognose voor herstel

Bij aanvang van de behandeling bepalen fysiotherapeuten de prognose voor herstel van de klacht waarmee een patiënt komt.

Wat valt op, als we de cijfers in de tabel en in de figuur hieronder bekijken:

Kernpunten prognose voor herstel, 2020 en voorgaande jaren

 • In 2020 verwacht de fysiotherapeut dat bij ruim 65% van de behandelepisodes dat patiënten volledig van de klacht zullen herstellen.
 • Dit is een daling van 3% ten opzichte van 2019.
Tabel: Prognose herstel gezondheidsprobleem van patiënten behandeld door de fysiotherapeut (% nieuwe behandelepisodes), 2017-2020
  2017 2018 2019 2020
Niet vastgelegd 6,2 7,3 1,1 4,3
Volledig Herstel 66,9 63,5 68,4 65,4
Reductie van klachten 23,3 23,8 19,3 22,7
Stabilisatie, handhaven of verminderen van progressie 3,4 4,3 5,5 5,8
Niet te bepalen 0,3 1,0 5,6 1,8
Aantal nieuwe behandelepisodesa 48.549 46.435 322.740 316.144

BronnenBronnen en verantwoording cijfers fysiotherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De cijfers over het zorggebruik in 2020 zijn  gebaseerd op de dossiers van 328.641 patiënten die zijn behandeld in 300 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Veldkamp, R., Meijer, W. Cijfers fysiotherapeuten - Gezondheidsproblemen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 25-03-2022; geraadpleegd op 06-10-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/gezondheidsproblemen-1