Cijfers fysiotherapeuten - Gezondheidsproblemen

Wat zijn de meestvoorkomende gezondheidsproblemen waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen? Hoe was dit in voorgaande jaren? Verschilt dit tussen mannen en vrouwen? Antwoord op deze vragen en meer treft u aan op deze pagina.

We presenteren de cijfers over gezondheidsproblemen waarmee patiënten bij de eerstelijnsfysiotherapeut komen, in de volgende onderdelen:

 • Onderdeel 1: Meestvoorkomende gezondheidsproblemen
 • Onderdeel 2: Gezondheidsproblemen op de Lijst Chronische Aandoeningen
 • Onderdeel 3: Duur van het gezondheidsprobleem voorafgaand aan de behandeling
 • Onderdeel 4: Reciditiviteit
 • Onderdeel 5: Prognose voor herstel

Wat valt op, als we de cijfers in de tabellen bij alle onderdelen hieronder overzien:

Samengevat: Kernpunten gezondheidsproblemen, 2018 en voorgaande jaren

 • Meestvoorkomende gezondheidsproblemen: de nummer 1 van aandoeningen waarvoor patiënten bij de fysiotherapeut komen - 6% in 2018 en vergelijkbare percentages door de jaren heen - zijn de spier-, pees-, en fascie-aandoeningen aan de cervicothoracale wervelkolom. In 2018 zijn er twee nieuwkomers in de top-10 van meestvoorkomende gezondheidsproblemen (DCSPH codes): bekkenklachten (DCSPH 6026) en elleboogklachten (DCSPH 4020).
 • Chronische aandoeningen: 15% van de patiënten wordt in 2018 behandeld voor een aandoening die voorkomt op de Lijst Chronische Aandoeningen.
 • Duur van het gezondheidsprobleem: het grootste deel (42%) van de patiënten bezoekt de fysiotherapeut binnen een maand na het ontstaan van de klacht. Ongeveer 25% van de patiënten ziet de fysiotherapeut pas voor het eerst wanneer de klacht al meer dan een half jaar bestaat.
 • Reciditiviteit: Ruim 42% van de mensen komt in 2018 binnen een maand na het ontstaan van de klachten bij de fysiotherapeut, een lichte stijging ten opzichte van 2017 (40,8%).
 • Het aandeel patiënten dat komt met een ‘recidiverende’ klacht, stijgt in 2018 licht ten opzichte van 2017 (33,5% versus 31,5%).
 • Prognose herstel: De fysiotherapeut verwacht bij 64% van de patiënten dat de klacht volledig zal herstellen. Dit is een daling van 3% ten opzichte van 2017.


Enorme hoeveelheid data voor en over de gehele eerstelijnszorgOnderdeel 1: Meestvoorkomende gezondheidsproblemen
Wat valt op, als we de cijfers in de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten meestvoorkomende gezondheidsproblemen, 2018 en voorgaande jaren

 • Er zijn twee nieuwkomers in 2018 in de top-10 meestvoorkomende gezondheidsproblemen (DCSPH-codes): bekkenklachten (DCSPH 6026) en elleboogklachten (DCSPH 4020).
 • In 2018 wordt 6% van de patiënten bij de fysiotherapeut behandeld voor spier-, pees-, en fascie-aandoeningen aan de cervicothoracale wervelkolom. Deze aandoening staat daarmee aan kop van de top-10 van meestvoorkomende gezondheidsproblemen, net als in de jaren ervoor.
 

Tabel: Top-10 Gezondheidsproblemen (DCSPH-code) van patiënten behandeld door de fysiotherapeut (% patiënten), 2014-2018
 
Nivel-tabel-fysio-gezondheidsproblemen

Jaarcijfers aandoeningen: aanvullende gegevens uit de PeilstationsOnderdeel 2: Gezondheidsproblemen die voorkomen op de Lijst Chronische Aandoeningen
Wat valt op, als we de cijfers in de tabel en de figuur hieronder bekijken:
 

Kernpunten chronische gezondheidsproblemen, 2018 en voorgaande jaren

 • In 2018 is 15% van de patiënten bij de fysiotherapeut behandeld voor een chronische aandoening (d.w.z. een aandoening die voorkomt op de ‘chronische lijst’ (Besluit Zorgverzekering).
 • Dit is nauwelijks veranderd ten opzichte van 2017.
 

Tabel: Aandeel patiënten behandeld door de fysiotherapeut, naar type aandoening, 2014-2018
Percentage of patients, treated by an physiotherapist , with a chronic diagnosis, 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Aandoening op 'chronische lijst' 14,9 15,7 16,0 15,3 15,2
Aandoening niet op 'chronische lijst' 85,1 84,3 84,0 84,7 84,8
Totaal aantal patiënten 16.895 21.749 23.348 24.195 23.046

Door ervan uit te gaan dat mensen met klachten en aandoeningen op enig moment bij de huisarts komen – náást andere eerstelijnszorgverleners – kunnen we verantwoorden dat de door vele huisartsen geregistreerde zorgcijfers een adequaat beeld geven van de gezondheid in Nederland.  Actuele weekcijfers griep en andere aandoeningen – Nivel Surveillance Bulletins We signaleren en rapporteren plotselinge veranderingen in ziektepatronen, zoals bij een griepepidemie of ramp. Zodoende geven wij met onze weekcijfers van ziekten en aandoeningen een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van de heersende gezondheidsproblemen in Nederland. De resultaten van onze metingen publiceren we in onze wekelijkse Nivel Surveillance Bulletins, waarin alle wekelijkse metingen van ziekten en aandoeningen zijn opgenomen en voorzien van beeldende duiding (grafieken).Onderdeel 3: Duur van het gezondheidsprobleem voorafgaand aan de behandeling
Wat valt op, als we de cijfers in de tabel en in de figuur hieronder bekijken:
 

Kernpunten duur van het gezondheidsprobleem voorafgaand aan behandeling, 2018 en voorgaande jaren

 • Het grootste deel (42%) van de patiënten bezoekt de fysiotherapeut binnen een maand na het ontstaan van de klacht.
 • Ongeveer 25% van de patiënten ziet de fysiotherapeut pas voor het eerst wanneer de klacht al meer dan een half jaar bestaat.
 • In de periode 2014 - 2018 is niet veel veranderd in de duur van het gezondheidsprobleem voorafgaand aan de behandeling.
 
Tabel: Duur van het gezondheidsprobleem voorafgaand aan de behandeling bij de fysiotherapeut (% patiënten), 2014-2018
Duration of complaints prior to physiotherapy treatment (% patients), 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
<1 maand 43,8 43,5 41,1 40,8 42,4
1-3 maanden 22,8 22,1 22,3 23,5 23,1
3-6 maanden 10,0 9,6 9,7 9,5 9,1
>6 maanden 23,4 24,8 26,8 26,2 25,4
Totaal aantal patiënten 11.153 13.558 14.543 10.957 6.939

Lopende projectenOnderdeel 4: Reciditiviteit van het gezondheidsprobleem
Een klacht wordt als recidief gezien als deze optreedt na een klachtenvrije periode van ten minste vier weken en ten hoogste twee jaar.

Wat valt op, als we de cijfers in de tabel en in de figuur hieronder bekijken:

Kernpunten reciditiviteit van het gezondheidsprobleem, 2018 en voorgaande jaren

 • In 2018 had ruim 33% van de klachten waarvoor patiënten door een fysiotherapeut behandeld werden een recidiverend karakter.
 • Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2017.
 • Het aantal recidiverende gezondheidsproblemen blijft echter redelijk stabiel over de jaren en schommelt tussen de 28,2% en 33,5%.
 
Tabel: Recidivering gezondheidsprobleem van patiënten behandeld door de fysiotherapeut (% patiënten), 2014-2018
Recurrence rate of health problem in patients treated by the physiotherapist (% patients), 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Ja 28,5 28,2 29,2 31,5 33,5
Nee 70,4 70,5 69,9 67,4 64,5
Onduidelijk 1,1 1,3 0,9 1,0 1,9
Totaal aantal patiënten 10.889 12.602 10.830 9.067 7.192

Pijler 3: Innovaties in de zorg ten gevolge van coronaOnderdeel 5: Prognose voor herstel
Bij aanvang van de behandeling bepalen fysiotherapeuten de prognose voor herstel van de klacht waarmee een patiënt komt.

Wat valt op, als we de cijfers in de tabel en in de figuur hieronder bekijken:

Kernpunten prognose voor herstel, 2018 en voorgaande jaren

 • In 2018 verwacht de fysiotherapeut dat bij bijna 64% van de patiënten de klacht volledig zal herstellen.
 • Dit is een daling van bijna 3% ten opzichte van 2017, nadat in 2016 een stijging van bijna 13% ten opzichte van 2015 werd gezien.
 • Hoe deze schommeling in de trend wordt veroorzaakt kunnen we niet verklaren op basis van de data en beleidsveranderingen.
 • Het percentage patiënten waarbij geen herstel wordt verwacht ligt in 2017 op 5%, en is ten opzichte van 2014 niet of nauwelijks veranderd.
 

Tabel: Prognose herstel gezondheidsprobleem van patiënten behandeld door de fysiotherapeut (% patiënten), 2014-2018
Prognosis of health problem recovery in patients treated by the physiotherapist (% patients), 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Volledig herstel 54,1 58,3 71,2 67,6 63,7
Gedeeltelijk herstel 41,4 36,7 23,7 27,3 31,2
Geen herstel 4,6 4,9 5,0 5,1 5,1
Totaal aantal patiënten 9.446 13.124 18.404 20.938 19.884
 

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBron en verantwoording cijfers fysiotherapeuten
Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De cijfers over het zorggebruik in 2018 zijn gebaseerd op de zorggegevens van 29.326 patiënten die zijn behandeld in 57 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Dool J van den, Dijk L van. Cijfers fysiotherapeuten - Gezondheidsproblemen.. Cijfers fysiotherapeuten - Gezondheidsproblemen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 05-03-2021; geraadpleegd op 07-03-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/gezondheidsproblemen-1