Cijfers fysiotherapeuten - Gezondheidsproblemen

bij behandelepisodes gestart in 2019
Wat zijn de meestvoorkomende gezondheidsproblemen waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen? Hoe was dit in voorgaande jaren? Verschilt dit tussen mannen en vrouwen? Antwoord op deze vragen en meer vindt u op deze pagina.

We presenteren de cijfers over gezondheidsproblemen waarvoor patiënten in dit kalenderjaar een behandelepisode startten, in de volgende onderdelen:

 • Onderdeel 1: Meestvoorkomende gezondheidsproblemen (DCSPH-codes)
 • Onderdeel 2: Duur van het gezondheidsprobleem voorafgaand aan de behandeling
 • Onderdeel 3: Recidiviteit
 • Onderdeel 4: Prognose voor herstel

Wat valt op, als we de cijfers in de tabellen bij alle onderdelen hieronder overzien:

Samengevat: Kernpunten gezondheidsproblemen, 2019 en voorgaande jaren

 • Meestvoorkomende gezondheidsproblemen: Lagerugklachten (diagnosecode 3426) zijn de meest voorkomende klachten bij behandelepisodes gestart in 2019.
 • Duur van het gezondheidsprobleem: het grootste deel (50,9%) van de patiënten bezoekt de fysiotherapeut binnen een maand na het ontstaan van de klacht. Ongeveer 16% van de patiënten ziet de fysiotherapeut pas voor het eerst wanneer de klacht al meer dan een half jaar bestaat.
 • Recidiviteit: In 2019 betrof 4,5% van de nieuwe behandelepisodes een klacht met een recidiverend karakter.
 • Prognose herstel: Bij ruim 68% van de behandelepisodes wordt een volledig herstel van de patiënten verwacht.

GezondheidsproblemenOnderdeel 1: Meest voorkomende gezondheidsproblemen

Wat valt op, als we de cijfers in de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten meestvoorkomende gezondheidsproblemen, 2019 en voorgaande jaren

 • De meest voorkomende aandoeningen in 2019 zijn spier-, pees- en fascie-aandoeningen aan de lumbale wervelkolom (DCSPH 3426). Hieronder valt onder andere lage rugpijn.
 • Op de tweede plaats komen spier-, pees- en fascie-aandoeningen aan de cervico-thoracale wervelkolom (DCSPH 3126), klachten waar onder andere pijn in de nek en schouderregio onder vallen.
 • Sinds 2016 staan dezelfde klachten in de top-10.

Tabel: Top-10 gezondheidsproblemen (DCSPH-code) van patiënten behandeld door de fysiotherapeut (% nieuwe behandelepisodes), 2016-2019
 
  2016 2017 2018 2019
  Code % Code % Code % Code %
1 3126 6,9 3126 6,6 3426 6,0 3426 6,6
2 3426

4,8

3426 4,6 3126 5,9 3126 5,5
3 3526 4,2 4026 3,9 4026 3,9 3026 4,7
4 4026 3,9 3526 3,9 7026 3,7 4026 4,5
5 7026 3,5 7026 3,7 3026 3,7 7026 4,0
6 3026 3,2 3026 3,1 3526 3,2 3526 3,7
7 3226 1,9 3226 2,2 3226 2,4 3226 2,8
8 3022 1,8 3022 1,7 6026 2,3 6026 2,1
9 6026 1,2 6026 1,2 4020 1,9 4020 1,9
10 4020 1,1 4020 1,1 3022 1,8 4020 1,8
% in top 10  32,4 32,0 34,8 37,8
Totaal aantal nieuwe behandelepisodes 17.781 18.291 16.601 122.961

GezondheidsproblemenOnderdeel 2: Duur van het gezondheidsprobleem voorafgaand aan de behandeling

Wat valt op, als we de cijfers in de tabel en in de figuur hieronder bekijken:

Kernpunten duur van het gezondheidsprobleem voorafgaand aan behandeling, 2019 en voorgaande jaren
 • Bij bijna 51% van de behandelepisodes gaan patiënten binnen één maand na het ontstaan van de klachten naar de fysiotherapeut.
 • Ongeveer 16% van de patiënten ziet de fysiotherapeut pas voor het eerst wanneer de klacht al meer dan een half jaar bestaat.

Tabel: Duur van het gezondheidsprobleem voorafgaand aan de behandeling bij de fysiotherapeut (%nieuwe behandelepisodes), 2016-2019
 
 
  2016 2017 2018 2019
< 1 maand 48,7 44,8  34,9  50,9
1-3 maanden 29,8 30,4 31,9  25,3
3-6 maanden 1,0 3,9 9,7 7,6
>6 maanden 20,4 20,9 23,5 16,1
Totaal aantal nieuwe behandelepisodes 29.124 39.194 17.053 183.557

Recidiviteit van het gezondheidsprobleemOnderdeel 3: Recidiviteit van het gezondheidsprobleem

Een klacht wordt als recidief gezien als deze optreedt na een klachtenvrije periode van ten minste vier weken en ten hoogste twee jaar.

Wat valt op, als we de cijfers in de tabel en in de figuur hieronder bekijken:

Kernpunten recidiviteit van het gezondheidsprobleem, 2019 en voorgaande jaren

 • In 2019 betrof 4,5% van de nieuwe behandelepisodes een klacht met een recidiverend karakter.
 • Gedurende de periode 2016-2019 blijven deze percentages stabiel.
Tabel: Recidivering gezondheidsprobleem van patiënten behandeld door de fysiotherapeut (% nieuwe behandelepisodes), 2016-2019
 
 
  2016 2017 2018 2019
Nee 95,5 95,2 94,3 95,5
Ja 4,5 4,8 5,7 4,5
Totaal aantal nieuwe behandelepisodes 58.853 78.934 49.000 328.918

Prognose voor herstelOnderdeel 4: Prognose voor herstel

Bij aanvang van de behandeling bepalen fysiotherapeuten de prognose voor herstel van de klacht waarmee een patiënt komt.

Wat valt op, als we de cijfers in de tabel en in de figuur hieronder bekijken:

Kernpunten prognose voor herstel, 2019 en voorgaande jaren

 • In 2019 verwacht de fysiotherapeut dat bij ruim 68% van de behandelepisodes dat patiënten volledig van de klacht zullen herstellen.
 • Dit is een stijging van bijna 5% ten opzichte van 2018, nadat van 2016 tot 2018 een daling van ruim 10% werd gezien.
Tabel: Prognose herstel gezondheidsprobleem van patiënten behandeld door de fysiotherapeut (% nieuwe behandelepisodes), 2016-2019
 
 
  2016 2017 2018 2019
Niet vastgelegd 1,7 6,2 7,3 1,1
Volledig Herstel 73,7 66,9 63,5 68,4
Reductie van klachten 20,9 23,3 23,8 19,3
Stabilisatie, handhaven of verminderen van progressie 3,5 3,4 4,3 5,5
Niet te bepalen 0,1 0,3 1,0 5,6
Totaal aantal nieuwe behandelepisodes 26.147 48.549 46.435 322.740

BronnenBronnen en verantwoording cijfers fysiotherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De cijfers over het zorggebruik in 2019 zijn gebaseerd op de zorggegevens van 355.492 patiënten die zijn behandeld in 216 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Meijer W. Cijfers fysiotherapeuten - Gezondheidsproblemen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 14-04-2021; geraadpleegd op 28-01-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/gezondheidsproblemen-1