Cijfers oefentherapeuten - Gezondheidsproblemen

bij behandelepisodes gestart in 2020
Wat zijn de meestvoorkomende gezondheidsproblemen waarmee patiënten bij de oefentherapeut komen? Hoe was dit in voorgaande jaren? Antwoord op deze vragen en meer treft u aan op deze pagina.

We presenteren de cijfers over gezondheidsproblemen waarvoor patiënten in dit kalenderjaar een behandelepisode startten, in de volgende onderdelen:

 • Onderdeel 1: Meestvoorkomende gezondheidsproblemen (DCSPH-codes)
 • Onderdeel 2: Duur van het gezondheidsprobleem voorafgaand aan de behandeling
 • Onderdeel 3: Recidiviteit
 • Onderdeel 4: Prognose voor herstel

Wat valt op, als we de cijfers in de tabellen bij alle onderdelen hieronder overzien:

Samengevat: Kernpunten gezondheidsproblemen, 2020 en voorgaande jaren

 • Meest voorkomende gezondheidsproblemen: Psychomotore retardatie en ontwikkelingsstoornissen (DCSPH 9379) zijn de meest voorkomende klachten bij behandelepisodes gestart in 2020.
 • Duur van het gezondheidsprobleem: 62% van de patiënten bezoekt de oefentherapeut binnen een maand na het ontstaan van de klacht.
 • Recidiviteit: In 2020 betrof 10% van de nieuwe behandelepisodes een klacht met een recidiverend karakter.
 • Prognose herstel: Bij 8% van de behandelepisodes wordt een volledig herstel van de patiënten verwacht.

Enorme hoeveelheid data voor en over de gehele eerstelijnszorgOnderdeel 1: Meest voorkomende gezondheidsproblemen

Wat valt op, als we de cijfers in de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten meestvoorkomende gezondheidsproblemen, 2020 en voorgaande jaren

 • De meestvoorkomende klachten zijn psychomotore retardatie en ontwikkelingsstoornissen (DCSPH 9379), namelijk ruim 36% van de behandelepisodes.
 • Op de tweede plaats komen psychosomatische klachten (DCSPH 9381) met bijna 10%.
Tabel: Top-10 gezondheidsproblemen (DCSPH-code) van patiënten behandeld door de oefentherapeut (% nieuwe behandelepisodes) van 2020 en de percentages van deze gezondheidsproblemen in 2017-2020
  2020 2019 2018 2017
Positie Code % % % %
1 9379 36,7 23,0 28,4 24,9
2 9381 9,7 9,2 7,1 4,6
3 3026 3,8 3,9 2,1 1,9
4 3426 3,6 5,9 3,6 4,0
5 2582 3,3 2,5 1,3 0,8
6 3911 3,3 4,2 4,3 5,2
7 6089 3,2 3,2 2,3 2,9
8 3926 2,8 2,3 1,3 1,7
9 3126 1,6 2,3 2,3 2,8
10 3526 1,6 1,8 2,3 2,5
% in top 10  69,6 58,3 55,0 51,3
Totaal aantal nieuwe behandelepisodes** 7869 6040 3695 3459

* Aantal nieuwe behandelepisodes waarvan een DCSPH-code bekend is.
** Omschrijving DCSPH-codes van de top 10 gezondheidsproblemen 2020:

9379: Gegeneraliseerd; Psychomotore retardatie / ontwikkelingsstoornissen
9381: Gegeneraliseerd; Psychosomatische aandoeningen
3026: Cervicale wervelkolom; Spier-, pees en fascie aandoeningen
3426: Lumbale wervelkolom; Spier-, pees en fascie aandoeningen
2582: Inwendige organen thorax; Hyperventilatie zonder longpathologie
3911: Gecombineerd / totale wervelkolom; Afwijkingen wervelkolom / bekken
6089: Bekkenregio (inclusief gluteaalstreek); Gynaecologie
3926: Gecombineerd / totale wervelkolom; Spier-, pees en fascie aandoeningen
3126: Cervico-thoracale wervelkolom; Spier-, pees en fascie aandoeningen
3526: Lumbo-sacrale wervelkolom; Spier-, pees en fascie aandoeningen

Jaarcijfers aandoeningen: aanvullende gegevens uit de PeilstationsOnderdeel 2:Duur van het gezondheidsprobleem voorafgaand aan de behandeling

Wat valt op, als we de cijfers in de tabel en in de figuur hieronder bekijken:

Kernpunten duur van het gezondheidsprobleem voorafgaand aan behandeling, 2020 en voorgaande jaren

 • Het grootste deel (62%) van de patiënten bezoekt de oefentherapeut binnen één maand na het ontstaan van de klachten.
 • Ruim 26% van de patiënten ziet de oefentherapeut pas voor het eerst wanneer de klacht al meer dan een half jaar bestaat.
Tabel: Duur van de klacht voorafgaand aan de behandeling bij de oefentherapeut (% nieuwe behandelepisodes), 2020
  2019 2020
< 1 maand 55,0  62,6
1-3 maanden 9,8  3,9
3-6 maanden 6,9 7,1
>6 maanden 28,4 26,5
Totaal aantal nieuwe behandelepisodes * 1.453 5.333

* Aantal nieuwe behandelepisodes waarvoor de duur van de klacht bekend was.

Recidiviteit van het gezondheidsprobleemOnderdeel 3: Recidiviteit van het gezondheidsprobleem

Een klacht wordt als recidief gezien wanneer de therapeut in het systeem vastlegt dat er sprake is van een recidive klacht of als deze optreedt na een klachtenvrije periode van ten minste vier weken en ten hoogste twee jaar.

Wat valt op, als we de cijfers in de tabel en in de figuur hieronder bekijken:

Kernpunten recidiviteit van het gezondheidsprobleem, 2020 en voorgaande jaren

 • In 2020 betrof ruim 10% van de nieuwe behandelepisodes een klacht met een recidiverend karakter.
 • Gedurende de periode 2017-2020 is het aantal klachten met een recidiverend karakter licht gedaald.
Tabel: Recidivering gezondheidsprobleem van patiënten behandeld door de oefentherapeut (% behandelepisodes), 2017-2020
  2017 2018 2019 2020
Nee 84,8 86,0 89,4 89,8
Ja 15,2 14,0 10,7 10,2
Totaal aantal behandelepisodes * 6.641 9.796 12.820 8.241

*Aantal nieuwe behandelepisodes waarvan het bekend is of het een recidief gezondheidsprobleem betrof.

Prognose voor herstelOnderdeel 4: Prognose voor herstel

Bij aanvang van de behandeling bepalen oefentherapeuten de prognose voor herstel van de klacht waarmee een patiënt komt.

Wat valt op, als we de cijfers in de tabel en in de figuur hieronder bekijken:

Kernpunten prognose voor herstel, 2020 en voorgaande jaren

 • In 2020 verwacht de oefentherapeut bij bijna 8% van de behandelepisodes dat patiënten volledig van de klacht zullen herstellen.
 • Bij bijna 78% van de behandelepisodes wordt de prognose van de behandeling niet vastgelegd.
 
Tabel: Prognose herstel gezondheidsprobleem van patiënten behandeld door de oefentherapeut (% nieuwe behandelepisodes), 2017-2020
  2017 2018 2019 2020
Niet vastgelegd 70,3 74,2 71,7 77,8
Volledig Herstel 16,3 12,3 13,1 7,8
Reductie van klachten
11,5 13 13,5 12,3
Stabilisatie, handhaven of verminderen van progressie
1,9 0,5 1,2 1,2
Niet te bepalen 0 0 0,5 0,8
Totaal aantal nieuwe behandelepisodes * 4.054 5.282 7.814 6.813

* Aantal nieuwe behandelepisodes waarvan de prognose genoteerd was.

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBron en verantwoording cijfers oefentherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers oefentherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten oefentherapiepraktijken. De gegevens die zij opnemen in hun elektronische patiëntendossiers vormen de basis. In deze dossiers staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests.
De cijfers over 2020 zijn verzameld op basis van gegevens van 11.139 patiënten die in 2020 zijn behandeld door 177 oefentherapeuten in 53 praktijken.
Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening oefentherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Veldkamp R., Meijer W. Cijfers oefentherapeuten - Gezondheidsproblemen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 09-06-2022; geraadpleegd op 28-09-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/gezondheidsproblemen-2