Cijfers oefentherapeuten - Gezondheidsproblemen

bij behandelepisodes gestart in 2019
Wat zijn de meestvoorkomende gezondheidsproblemen waarmee patiënten bij de oefentherapeut komen? Hoe was dit in voorgaande jaren? Antwoord op deze vragen en meer treft u aan op deze pagina.

We presenteren de cijfers over gezondheidsproblemen waarvoor patiënten in dit kalenderjaar een behandelepisode startten, in de volgende onderdelen:

 • Onderdeel 1: Meestvoorkomende gezondheidsproblemen (DCSPH-codes)
 • Onderdeel 2: Duur van het gezondheidsprobleem voorafgaand aan de behandeling
 • Onderdeel 3: Recidiviteit
 • Onderdeel 4: Prognose voor herstel

Wat valt op, als we de cijfers in de tabellen bij alle onderdelen hieronder overzien:

Samengevat: Kernpunten gezondheidsproblemen, 2019 en voorgaande jaren

 • Meestvoorkomende gezondheidsproblemen: Psychomotore retardatie en ontwikkelingsstoornissen (DCSPH 9379) zijn de meest voorkomende klachten bij behandelepisodes gestart in 2019.
 • Duur van het gezondheidsprobleem: 55% van de patiënten bezoekt de oefentherapeut binnen een maand na het ontstaan van de klacht.
 • Recidiviteit: In 2019 betrof ruimt 21% van de nieuwe behandelepisodes een klacht met een recidiverend karakter.
 • Prognose herstel: Bij 13%% van de behandelepisodes wordt een volledig herstel van de patiënten verwacht.

Enorme hoeveelheid data voor en over de gehele eerstelijnszorgOnderdeel 1: Meest voorkomende gezondheidsproblemen

Wat valt op, als we de cijfers in de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten meestvoorkomende gezondheidsproblemen, 2019 en voorgaande jaren

 • De meestvoorkomende klachten zijn psychomotore retardatie en ontwikkelingsstoornissen (DCSPH 9379), namelijk 21% van de behandelepisodes.
 • Op de tweede plaats komen psychosomatische klachten (DCSPH 9381) met bijna 10%.
Tabel: Top-10 gezondheidsproblemen (DCSPH-code) van patiënten behandeld door de oefentherapeut (% nieuwe behandelepisodes) van 2019 en de percentages van deze gezondheidsproblemen in 2017-2019
  2017 2018 2019
Positie Code % % %
1 9379 13,9 21,0 20,8
2 9381 4,1 5,9 9,5
3 3426 6,1 5,7 5,8
4 3026 4,1 3,8 4,1
5 3126 4,3 3,3 3,3
6 3911 4,2 3,3 3,3
7 3926 2,4 2,8 3,1
8 2582 1,8 2,8 2,9
9 3526 3,2 2,1 2,4
10 6089 2,6 0,9 2,0
% in top 10  46,6 51,5 57,2
Totaal aantal nieuwe behandelepisodes 6.594 9.658 12.697

Jaarcijfers aandoeningen: aanvullende gegevens uit de PeilstationsOnderdeel 2:Duur van het gezondheidsprobleem voorafgaand aan de behandeling

Wat valt op, als we de cijfers in de tabel en in de figuur hieronder bekijken:

Kernpunten duur van het gezondheidsprobleem voorafgaand aan behandeling, 2019 en voorgaande jaren

 • Het grootste deel (55%) van de patiënten bezoekt de oefentherapeut binnen één maand na het ontstaan van de klachten.
 • Ruim 28% van de patiënten ziet de oefentherapeut pas voor het eerst wanneer de klacht al meer dan een half jaar bestaat.
Tabel: Duur van de klacht voorafgaand aan de behandeling bij de oefentherapeut (% nieuwe behandelepisodes), 2019
  2019
< 1 maand 55,0 
1-3 maanden 9,8 
3-6 maanden 6,9
>6 maanden 28,4
Totaal aantal nieuwe behandelepisodes 1.453

Recidiviteit van het gezondheidsprobleemOnderdeel 3: Recidiviteit van het gezondheidsprobleem

Een klacht wordt als recidief gezien als deze optreedt na een klachtenvrije periode van ten minste vier weken en ten hoogste twee jaar.

Wat valt op, als we de cijfers in de tabel en in de figuur hieronder bekijken:

Kernpunten recidiviteit van het gezondheidsprobleem, 2019 en voorgaande jaren

 • In 2019 betrof ruim 21% van de nieuwe behandelepisodes een klacht met een recidiverend karakter.
 • Gedurende de periode 2017-2019 is het aantal klachten met een recidiverend karakter licht gedaald.
Tabel: Recidivering gezondheidsprobleem van patiënten behandeld door de oefentherapeut (% behandelepisodes), 2017-2019
  2017 2018 2019
Nee 74,9 74,5 78,6
Ja 25,1 25,5 21,4
Totaal aantal behandelepisodes 3.672 4.503 5.406

Prognose voor herstelOnderdeel 4: Prognose voor herstel

Bij aanvang van de behandeling bepalen oefentherapeuten de prognose voor herstel van de klacht waarmee een patiënt komt.

Wat valt op, als we de cijfers in de tabel en in de figuur hieronder bekijken:

Kernpunten prognose voor herstel, 2019 en voorgaande jaren

 • In 2019 verwacht de oefentherapeut bij ruim 13% van de behandelepisodes dat patiënten volledig van de klacht zullen herstellen.
 • Bij ruim 70% van de behandelepisodes wordt de prognose van de behandeling niet vastgelegd.
 
Tabel: Prognose herstel gezondheidsprobleem van patiënten behandeld door de oefentherapeut (% nieuwe behandelepisodes), 2017-2019
  2017 2018 2019
Niet vastgelegd 70,3 74,2 71,7
Volledig Herstel 16,3 12,3 13,1
Reductie van klachten
11,5 13 13,5
Stabilisatie, handhaven of verminderen van progressie
1,9 0,5 1,2
Niet te bepalen 0 0 0,5
Totaal aantal nieuwe behandelepisodes 4.054 5.282 7.814

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBron en verantwoording cijfers oefentherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers oefentherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten oefentherapiepraktijken. De gegevens die zij opnemen in hun elektronische patiëntendossiers vormen de basis. In deze dossiers staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests.
De cijfers over 2019 zijn verzameld op basis van gegevens van 16.650 patiënten die reguliere oefentherapeutische zorg hebben ontvangen van 205 oefentherapeuten werkzaam in eerstelijns oefentherapiepraktijken.
Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening oefentherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

 

Meijer W. Cijfers oefentherapeuten - Gezondheidsproblemen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 29-04-2021; geraadpleegd op 16-05-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/gezondheidsproblemen-2