Cijfers logopedisten - Gezondheidsproblemen

De gezondheidsproblemen waarmee patiënten bij de logopedist komen worden gecodeerd volgens de International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps – Logopedie (ICIDH-L). De diagnosecode is samengesteld uit vier cijfers.

Binnen de ICIDH-L worden negen stoornisgroepen onderscheiden (eerste cijfer van de diagnosecode) en er kan tot drie lagen diep worden gecodeerd om de diagnose meer te specificeren. De logopedist is verplicht om minimaal twee lagen te coderen, dit zijn de eerste twee cijfers van de diagnosecode.

Verberne L, van den Dool J, Schermer T. Zorg door de logopedist - gezondheidsproblemen. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 12-02-2020; geraadpleegd op 17-02-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/gezondheidsproblemen-3