Cijfers logopedisten - Gezondheidsproblemen

Wat zijn de meestvoorkomende gezondheidsproblemen waarmee patiënten bij de logopedist komen? Hoe was dit in voorgaande jaren? Verschilt dit tussen mannen, vrouwen en kinderen? Antwoord op deze vragen en meer treft u aan op deze pagina.

We presenteren onze cijfers over gezondsheidsproblemen die de diëtist codeert, in twee onderdelen:

  • Onderdeel 1: Top-3 logopedische diagnoses naar leeftijd
  • Onderdeel 2: Top-10 logopedische diagnoses

De gezondheidsproblemen waarmee patiënten bij de logopedist komen worden gecodeerd volgens de International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps – Logopedie (ICIDH-L). De diagnosecode is samengesteld uit vier cijfers. 
Binnen de ICIDH-L worden negen stoornisgroepen onderscheiden (eerste cijfer van de diagnosecode) en er kan tot drie lagen diep worden gecodeerd om de diagnose meer te specificeren. De logopedist is verplicht om minimaal twee lagen te coderen, dit zijn de eerste twee cijfers van de diagnosecode.

LeeftijdOnderdeel 1: Top-3 logopedische diagnoses naar leeftijd

Een deel van de logopedische diagnoses is specifiek voor bepaalde leeftijdsgroepen. Daarom hieronder per leeftijdscategorie de top-3 van logopedische diagnoses, op basis van de eerste twee cijfers van de diagnosecode. De top-3 is gebaseerd op het meest recent gemeten jaar.

Wat valt op, als we de tabellen hieronder bekijken:

Kernpunten logopedische diagnoses naar leeftijd, 2019 en voorgaande jaren

  • In de afgelopen vier jaar is er in de leeftijdsgroepen 8-12 jaar en 13-19 jaar een toename te zien van de diagnose taalontwikkelingsstoornissen en een afname van de diagnoses afwijkend mondgedrag en articulatiestoornissen. Dit wordt veroorzaakt door deelname van een aantal nieuwe praktijken aan Nivel Zorgregistraties waar relatief veel patiënten tussen de 8 en 19 jaar worden behandeld voor een taalontwikkelingsstoornis.
  • In de leeftijdsgroepen 20-50 jaar en 51-67 jaar is een afname te zien in de diagnose stoornis in stemproductie.
  • Daarentegen is in de leeftijdsgroep 68 jaar en ouder een toename te zien van de diagnose stoornis in stemproductie.

 

0-3 jaar
Tabel: Top-3 logopedische diagnoses (ICIDH)* in leeftijdscategorie 0-3 jaar (% patiënten), 2016-2019
Top-3 diagnoses for speech therapy by age category (% patients), 2016-2019
  2016 2017 2018 2019
1 taalontwikkelingsstoornis 50,6 56,4 51,0 52,0
2 articulatiestoornis 26,8 19,4 20,6 18,8
3 stoornis in de (senso-) motoriek 10,4 9,4 11,6 10,5
  Overige diagnosen 12,2 14,7 16,8 18,6
  100.0 100.0 100.0 100.0


* Top-3 is gebaseerd op het meest recente jaar, op basis van de eerste twee cijfers van de diagnosecode.

4-7 jaar
Tabel: Top-3 logopedische diagnoses (ICIDH)* in leeftijdscategorie 4-7 jaar (% patiënten), 2016-2019
Top-3 diagnoses for speech therapy by age category (% patients), 2016-2019
  2016 2017 2018 2019
1 taalontwikkelingsstoornis 42,9 46,0 45,8 47,3
2 articulatiestoornis 40,5 36,0 35,3 33,8
3 afwijkend mondgedrag 5,6 4.3 5.8 5,4
  Overige diagnosen 11,0 13,7 13,1 13,4
  100.0 100.0 100.0 100.0

* Top-3 is gebaseerd op het meest recente jaar, op basis van de eerste twee cijfers van de diagnosecode.

8-12 jaar
Tabel: Top-3 logopedische diagnoses (ICIDH)* in leeftijdscategorie 8-12 jaar (% patiënten), 2016-2019
Top-3 diagnoses for speech therapy by age category (% patients), 2016-2019
  2016 2017 2018 2019
1 taalontwikkelingsstoornis 41,7 45,0 50,9 56,3
2 afwijkend mondgedrag 24,1 20,9 18,4 16,2
3 articulatiestoornis 13,5 13,4 11,7 10,1
  Overige diagnosen 20,7 20,7 19,1 17,4
  100.0 100.0 100.0 100.0

* Top-3 is gebaseerd op het meest recente jaar, op basis van de eerste twee cijfers van de diagnosecode.

13-19 jaar
Tabel: Top-3 logopedische diagnoses (ICIDH)* in leeftijdscategorie 13-19 jaar (% patiënten), 2016-2019
Top-3 diagnoses for speech therapy by age category (% patients), 2016-2019
  2016 2017 2018 2019
1 taalontwikkelingsstoornis 12,4 11,6 15,2 37,9
2 afwijkend mondgedrag 43,2 43,4 37,2 31,9
3 articulatiestoornis 15,4 11,2 11,3 7,4
  Overige diagnosen 29,1 33,8 36,3 22,8
  100.0 100.0 100.0 100.0

* Top-3 is gebaseerd op het meest recente jaar, op basis van de eerste twee cijfers van de diagnosecode.

20-50 jaar
Tabel: Top-3 logopedische diagnoses (ICIDH)* in leeftijdscategorie 20-50 jaar (% patiënten), 2016-2019
Top-3 diagnoses for speech therapy by age category (% patients), 2016-2019
  2016 2017 2018 2019
1 stoornis in de stemproductie 33,5 32,1 29,7 26,0
2 stotteren 8,7 9,0 9,4 9,4
3 articulatiestoornis 10,6 10,0 10,7 9,4
  Overige diagnosen 47,1 48,9 50,2 55,2
  100.0 100.0 100.0 100.0

* Top-3 is gebaseerd op het meest recente jaar, op basis van de eerste twee cijfers van de diagnosecode.

51-67 jaar
Tabel: Top-3 logopedische diagnoses (ICIDH)* in leeftijdscategorie 51-67 jaar (% patiënten), 2016-2019
Top-3 diagnoses for speech therapy by age category (% patients), 2016-2019
  2016 2017 2018 2019
1 stoornis in de stemproductie 30,0 35,1 33,3 29,3
2 dysartrie 9,4 10,0 13,0 10,5
3 stoornis in de stemkwaliteit 14,4 9,8 11,1 10,1
  Overige diagnosen 46,1 45,1 42,6 50,1
  100.0 100.0 100.0 100.0

* Top-3 is gebaseerd op het meest recente jaar, op basis van de eerste twee cijfers van de diagnosecode.

≥68 jaar
Tabel: Top-3 logopedische diagnoses (ICIDH)* in leeftijdscategorie 68 jaar en ouder (% patiënten), 2016-2019
Top-3 diagnoses for speech therapy by age category (% patients), 2016-2019
  2016 2017 2018 2019
1 stoornis in de stemproductie 17,9 18,1 21,9 23,1
2 dysartrie 17,9 25,6 21,5 18,1
3 slikstoornis 18,3 18,7 18,9 16,3
  Overige diagnosen 45,9 37,6 37,7 42,5
  100.0 100.0 100.0 100.0

* Top-3 is gebaseerd op het meest recente jaar, op basis van de eerste twee cijfers van de diagnosecode.

LogopedistOnderdeel 2: Top-10 logopedische diagnoses

De diagnoses zijn bepaald op twee lagen van de ICIDH-L.

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Top-10 logopedische diagnoses, 2019 en voorgaande jaren

  • De meestvoorkomende diagnoses bij de logopedist zijn taalontwikkelingsstoornissen en articulatiestoornissen.
  • Het aandeel patiënten met een taalontwikkelingsstoornis is toegenomen in de afgelopen jaren.
  • Het aandeel patiënten met een articulatiestoornis is afgenomen.
 
Top-10 logopedische diagnoses (ICIDH) (% patiënten), 2016-2019
Top-10 diagnoses for speech therapy (% patients), 2016-2019
  2016 2017 2018 2019
1 taalontwikkelingsstoornis 36,1 39,0 39,9 44,0
2 articulatiestoornis 26,9 23,7 23,0 20,8
3 afwijkend mondgedrag 10,5 9,3 10,1 9,9
4 stotteren 5,0 5,1 4,8 3,9
5 stoornis in de stemproductie 3,3 4,8 4,6 3,8
6 stoornis in de auditieve functies 3,0 2,5 2,8 3,0
7 stoornis in de (senso-) motoriek 2,5 2,4 2,3 2,4
8 taalstoornis 2,4 2,1 1,8 2,1
9 slikstoornis 2,3 1,8 1,7 1,6
10 stoornis in de stemkwaliteit 1,6 1,7 1,6 1,4
  Overige diagnosen 6,3 7,6 7,4 7,0
  100.0 100.0 100.0 100,0

* De top-10 is gebaseerd op het meest recente jaar.

Doel, resultaten en kernactiviteitenBron en verantwoording cijfers logopedisten

Voor ons onderzoek maken we gebruik van de gegevens die logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ons leveren. Dit betreffen praktijkhouders en logopedisten werkzaam bij een praktijkhouder. De cijfers over het zorggebruik bij logopedisten in 2019 zijn gebaseerd op de dossiers van 23.042 patiënten die zijn behandeld - in totaal - in 95 logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening logopedisten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Meijer, W.M., Dijk, L. van. Cijfers logopedisten - Gezondheidsproblemen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 14-04-2021; geraadpleegd op 19-09-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/gezondheidsproblemen-3