Cijfers diëtisten - Gezondheidsproblemen

Hoe groot is het aandeel voedinggerelateerde gezondheidsproblemen waarmee patiënten bij de diëtist komen? Hoe was dit in voorgaande jaren? Welke andere gezondheidsproblemen registreert de diëtist? Antwoord op deze vragen en meer treft u aan op deze pagina.

We presenteren de cijfers over gezondheidsproblemen waarmee patiënten bij de oefentherapeut komen, in de volgende onderdelen:

  • Onderdeel 1: Voedinggerelateerde gezondheidsproblemen
  • Onderdeel 2: Overige gezondheidsproblemen

DietistOnderdeel 1: Voedinggerelateerde gezondheidsproblemen

Bij aanvang van de behandeling registreren diëtisten één of meer voedinggerelateerde aandoeningen. De top-15 van voorkomende voedinggerelateerde aandoeningen staan in de tabel.

Van alle patiënten die in 2019 in behandeling waren, was bij 35% meer dan één voedinggerelateerde aandoening geregistreerd. Voor een aantal aandoeningen is het percentage patiënten met andere geregistreerde voedinggerelateerde aandoeningen hieronder nader omschreven.

Wat valt op, als we de tabellen hieronder bekijken:

Kernpunten voedinggerelateerde gezondheidsproblemen, 2019 en voorgaande jaren
  • Te hoog gewicht bij volwassenen: in 2019 is de helft van de patiënten bij de diëtist behandeld voor een te hoog gewicht bij volwassenen (BMI > 25 kg/m2). Veelvoorkomende andere voedinggerelateerde aandoeningen in deze patiëntengroep zijn diabetes type 2 (23%), hypercholesterolemie (15%) en hypertensie (12%). Bij 45% van de volwassen patiënten met een te hoog gewicht is geen andere diëtistische diagnose geregistreerd.
  • Diabetes type 2: in 2019 is 21% van de patiënten bij de diëtist behandeld voor diabetes type 2. Veelvoorkomende andere voedinggerelateerde aandoeningen bij patiënten met diabetes type 2 zijn een te hoog gewicht (52%), hypercholesterolemie (8%) en hypertensie (7%).
  • Chronische obstructieve longziekten: in 2019 is 3% van de patiënten bij de diëtist behandeld voor chronische obstructieve longziekten. Veelvoorkomende andere voedinggerelateerde aandoeningen in deze patiëntengroep zijn onbedoeld gewichtsverlies of ondervoeding (35%) en overgewicht (28%).
Tabel: Aandeel patiënten bij de diëtist in top-15 voedingsgerelateerde aandoeningen*, 2015-2019
Proportion of patients at the dietitian in top-15 nutrition related conditions*, 2015-2019
  2015 2016 2017 2018 2019 
1 Diabetes type 2 25,6 24,7 22,1 20,8 20,2
2 Te hoog gewicht bij volwassenen BMI 30 < 35 21,2 21,4 19,7 18,6 18,6
3 Te hoog gewicht bij volwassenen BMI 25 < 30 19,9 19,8 16,5 14,8 14,6
4 Hypercholesterolemie 11,5 11,4 12,1 10,9 11,8
5 Onbedoeld gewichtsverlies 8,4 9,7 9,7 10,1 10,1
6 Te hoog gewicht bij volwassenen BMI 35 < 40 10,5 10,8 9,2 8,8 8,3
7 Hypertensie 9,1 8,6 8,1 7,5 7,8
8 Ondervoeding 5,1 4,9 5,0 4,8 5,6
9 Te hoog gewicht bij volwassenen BMI ≥ 40 6,4 6,3 5,6 5,2 5,2
10 Prikkelbaar Darmsyndroom/Spastisch colon 4,4 4,3 4,3 4,6 5,1
11 Te hoog gewicht bij kinderen 4,2 4,6 4,1 4,4 3,8
12 Andere algemene symptomen 1,9 2,5 3,3 3,4 3,3
13 Chronische obstructieve longziekten 3,0 3,0 2,8 2,8 2,9
14 Bariatrische chirurgie (maagverkleinende operatie) 0,5 0,6 1,7 2,5 2,4
15 Oncologie 1,7 1,9 2,1 2,0 2,3
  Overige voedingsgerelateerde aandoeningen 25,3 22,7 22,5 21,7 /td>
Totaal aantal patiënten 24.986 36.449 58.591 61.317 71.200

* De top-15 is gebaseerd op het meest recente jaar.

DietistOnderdeel 2: Overige gezondheidsproblemen

Bij aanvang van de behandeling kunnen diëtisten die de Evry-software gebruiken naar eigen inzicht registeren of er bij de patiënt sprake is van communicatieproblemen (bijvoorbeeld doofheid, blindheid, hulp van een tolk nodig, taal- en spraakproblemen), psychische problemen of verstandelijke problemen. Bij dit soort gezondheidsproblemen kan intensievere begeleiding nodig zijn (zie ArtsenWijzer Diëtetiek).
Het is niet aannemelijk dat de gebruikte software van invloed is op dit type problemen, maar het dient opgemerkt te worden dat deze informatie hierdoor voor slechts een beperkt aantal patiënten beschikbaar is.

Wat valt op, als we de tabellen hieronder overzien:

Kernpunten overige gezondheidsproblemen, 2019 en voorgaande jaren
  • Van de patiënten die in 2019 door deze diëtisten worden behandeld, heeft 5% communicatieproblemen,10% psychische problemen en 3% verstandelijke problemen.
  • Deze percentages lijken de afgelopen jaren iets af te nemen.
Tabel: Aandeel patiënten bij de diëtist met communicatieproblemen, 2015-2019
Proportion of patients at the dietitian with communication problems, 2015-2019
  2015 2016 2017 2018 2019
Ja 5,9 5,2 5,2 4,7 4,6
Nee 94,1 94,8 94,8 95,3 95,4
Totaal aantal patiënten 5.924 7.050 8.862 7.354 7.891

 

Tabel: Aandeel patiënten bij de diëtist met psychische problemen, 2015-2019
Proportion of patients at the dietitian with psychological problems, 2015-2019
  2015 2016 2017 2018 2019
Ja 11,8 11,4 10,9 10,6 10,1
Nee 88,2 88,6 89,1 89,4 89,9
Totaal aantal patiënten 5.647 6.804 8.382 6.931 7.468

 

Tabel: Aandeel patiënten bij de diëtist met verstandelijke problemen, 2015-2019
Poportion of patients at the dietitian with intellectual problems, 2015-2019
  2015 2016 2017 2018 2019
Ja 3,5 3,4 3,0 3,0 2,7
Nee 96,5 96,6 97,0 97,0 97,3
Totaal aantal patiënten 5.838 6.974 8.712 7.207 7.720

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBron en verantwoording cijfers diëtisten

De cijfers over het zorggebruik bij diëtisten in 2019 zijn gebaseerd op de gegevens verzameld over 73.226 patiënten die zorg door een diëtist hebben ontvangen. Alle cijfers komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten diëtisten. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening diëtisten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Meijer, W.M., Dijk, L. van. Cijfers diëtisten - Gezondheidsproblemen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 20-05-2021; geraadpleegd op 22-06-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/gezondheidsproblemen-4