Governance-structuur - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

De gegevens die worden verzameld door Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, kunnen worden gebruikt voor de beantwoording van veel verschillende onderzoeksvragen over het gebruik van zorg, de kwaliteit van die zorg, en over de gezondheidsproblemen die in de eerste lijn worden behandeld. Nivel Zorgregistraties heeft een eigen onderzoeksagenda. Daarnaast is het mogelijk voor derden om gegevens aan te vragen voor onderzoek.

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn kent een governance structuur waarin Stuurgroepen en Kamers beslissen over de eigen onderzoeksagenda en over gegevensaanvragen van derden. Daarin zijn alle relevante koepel- en beroepsorganisaties vertegenwoordigd. Adequate inbedding in het wetenschappelijke en maatschappelijke veld en geloof in de bewaking van de privacy zijn essentieel voor het vertrouwen van deelnemers en gebruikers van de gegevens. Ook is er een adviesraad met relevante partijen uit het maatschappelijke en wetenschappelijke veld. En er is een commissie die waakt over de privacybescherming.

Dit alles is vastgelegd in het governance-document.

Governance-structuur - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 23-04-2020; geraadpleegd op 28-09-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/governance-structuur