Griep: Influenza Nieuwsbrieven

Gedurende het griepseizoen worden er regelmatig Influenza Nieuwsbrieven uitgebracht. Deze nieuwsbrieven bevatten veel diverse informatie over de actuele stand van zaken betreffende de griep. Hieronder een fragment van zo’n nieuwsbrief, die in het totaal drie pagina’s beslaat.

Influenza Nieuwsbrief

Meestal begint een griepepidemie in december of januari. In de afgelopen tien jaar duurden de epidemieën gemiddeld dertien weken.

SamenwerkingsverbandSamenwerkingsverband
De Influenza Nieuwsbrieven  komen tot stand in samenwerking met:

  • het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  • het Nationaal Influenza Centrum (NIC)

Coronavirus
De symptomen van het nieuwe coronavirus lijken op die van griep: koorts en luchtwegklachten, zoals hoesten of kortademigheid. Meer informatie over het coronavirus en hoe het Nivel dit monitort vindt u bij Corona Actueel op onze website en op de website van het RIVM.

Influenza Nieuwsbrieven 2019 – 2020Influenza Nieuwsbrieven 2019–2020
Overzicht Influenza Nieuwsbrieven van het meest recente griepseizoen:

Archief Influenza NieuwsbrievenArchief Influenza Nieuwsbrieven
De Influenza Nieuwsbrieven die tijdens de vorige griepseizoenen zijn uitgebracht, zijn te vinden in het archief, dat teruggaat tot het griepseizoen 2012-2013.

Influenza Nieuwsbrieven 2018–2019
Influenza Nieuwsbrieven 2017–2018
Influenza Nieuwsbrieven 2016–2016
Influenza Nieuwsbrieven 2015–2016
Influenza Nieuwsbrieven 2014–2015
Influenza Nieuwsbrieven 2013–2014
Influenza Nieuwsbrieven 2012–2013