Huisarts: Aantal patiënten met één of meer geneesmiddelvoorschriften

Het aantal geneesmiddelvoorschriften stijgt naarmate patiënten ouder worden. Ruim de helft van de kinderen in de leeftijd tot 18 jaar, ruim twee derde van de volwassenen tussen 18 en 64 jaar en ruim 90% van de 65-plussers kregen minimaal één voorschrift van de huisarts in 2017. Dit percentage loopt in de alleroudste leeftijdsgroep, 85 jaar en ouder, op tot 97%. Het totaal aantal bij de huisarts ingeschreven patiënten dat één of meer voorschriften heeft gekregen is met circa 70% in de jaren 2011 tot 2017 stabiel gebleven. Bij jonge kinderen is dit percentage licht toegenomen in diezelfde periode.

Voor antibiotica, benzodiazepines, maagmiddelen en cholesterolverlagers is apart berekend aan hoeveel van de ingeschreven patiënten deze voorgeschreven werden in 2011-2017. Afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor het terugdringen van antibioticagebruik. Dit is te zien in het aantal voorschriften tot en met 2014. In 2015 is het percentage patiënten dat een antibioticum kreeg voorgeschreven iets toegenomen, maar in 2016 en 2017 is het weer gedaald. Het percentage patiënten dat een benzodiazepine kreeg voorgeschreven is sinds 2011 iets afgenomen, met name in de groep patiënten van 65 jaar en ouder. Maagzuur remmende middelen maken sinds 2012 geen deel meer uit van het basispakket. Het percentage patiënten dat een maagzuur remmend middel voorgeschreven kregen is in 2012 afgenomen. De afgelopen jaren is het aantal voorschriften voor dit middel toegenomen en zit nu boven het niveau van vóór de verwijdering in het basispakket. Van de patiënten die 75 jaar en ouder zijn heeft de helft een maagzuur remmend middel voorgeschreven gekregen, bij deze groep is de stijging het sterkst. Ook het aantal patiënten dat cholesterolverlagers kreeg voorgeschreven is iets toegenomen. Deze stijging is voornamelijk te zien bij patiënten van 45 jaar en ouder.

Boersma-van Dam ME, Weesie YM, Hek K, Davids RN, Winckers MLJJ, Korteweg L, de Leeuw-Stravers E, Urbanus TLF, Schermer TRJ, Nielen MMJ. Zorg door de huisarts Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 03-06-2019; geraadpleegd op 20-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/huisarts-aantal-patienten-met-een-meer-geneesmiddelvoorschriften