Huisarts: Aantal patiënten met één of meer geneesmiddelvoorschriften

Het aantal geneesmiddelvoorschriften stijgt naarmate patiënten ouder worden. Ruim de helft van de kinderen in de leeftijd tot 18 jaar, ruim twee derde van de volwassenen tussen 18 en 64 jaar en ruim 90% van de 65-plussers kregen minimaal één voorschrift van de huisarts in 2018. Dit percentage loopt in de alleroudste leeftijdsgroep, 85 jaar en ouder, op tot 97%. Het totaal aantal bij de huisarts ingeschreven patiënten dat één of meer voorschriften heeft gekregen is met circa 71% in de jaren 2014 tot 2018 stabiel gebleven.
 

Voor antibiotica, benzodiazepines, maagmiddelen en cholesterolverlagers is apart berekend aan hoeveel van de ingeschreven patiënten deze voorgeschreven werden in 2014-2018. Afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor het terugdringen van antibioticagebruik. Na een lichte stijging in antibiotica voorschrijven in 2015 is het percentage patiënten dat een antibioticum kreeg voorgeschreven vervolgens gedaald. In 2018 lijkt het percentage patiënten met een antibioticum voorschrift gestabiliseerd. Het percentage patiënten dat een benzodiazepine kreeg voorgeschreven is sinds 2014 iets afgenomen, met name in de hoogste leeftijdsgroepen. Maagmiddelen, waaronder de maagzuurremmende middelen, worden zeer frequent voorgeschreven. Het totale percentage lijkt de laatste jaren redelijk stabiel rond 16%. Van de patiënten die 75 jaar en ouder zijn, kreeg ruim de helft een maagmiddel voorgeschreven in 2018. Het aantal patiënten dat cholesterolverlagers kreeg voorgeschreven is gelijk gebleven in alle leeftijdsgroepen in vergelijking met vorig jaar.

Meijer WM, Verberne LDM, Weesie YM, Davids RN, Winckers MLJJ, Korteweg L, de Leeuw-Stravers E, Urbanus TLF, Schermer TRJ, Nielen MMJ, Hek K. Zorg door de huisarts. Uit: Zorg door de huisarts - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: Jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 02-07-2019; geraadpleegd op 05-12-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/huisarts-aantal-patienten-met-een-meer-geneesmiddelvoorschriften