Huisarts: Indicaties voor verwijzingen

In de onderstaande tabellen worden de top-5 indicaties weergegeven voor de vier specialismen waarnaar in 2017 het meest verwezen is, namelijk oogheelkunde, orthopedie, KNO-heelkunde en dermatologie.

Boersma-van Dam ME, Weesie YM, Hek K, Davids RN, Winckers MLJJ, Korteweg L, de Leeuw-Stravers E, Urbanus TLF, Schermer TRJ, Nielen MMJ. Zorg door de huisarts. Uit: Zorg door de huisarts - Nivel Zorgregistraties eerste lijn: Jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2011-2017. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 03-06-2019; geraadpleegd op 20-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/huisarts-indicaties-voor-verwijzingen