Huisarts: Modernisering & Innovatie: aantal verrichtingen

M&I verrichtingen zijn verrichtingen die plaatsvinden in de huisartsenpraktijk en die tot 2015 via een apart tarief bekostigd werden, met als doel modernisering en innovatie te stimuleren. Sinds 2015 valt dit onderdeel van het zorggebruik deels onder segment 1 met een vast tarief en deels onder segment 3 met een vrij tarief.

In 2015 is een begin gemaakt met het afbouwen van het aantal M&I verrichtingen. In 2016 worden van de M&I verrichtingen er 22 in segment 3 bekostigd middels een vrij tarief. Elf M&I verrichtingen worden als aparte prestatie middels een vast tarief bekostigd in segment 1. De overige M&I verrichtingen worden als lang consult/visite in rekening gebracht en worden daarmee niet meer als M&I verrichting geregistreerd. Voor meer informatie hierover zie de beleidsveranderingen van de Nederlandse Zorgautoriteit en de tarieven en prestaties huisartsenzorg voor 2016.

In 2017 declareerden huisartsen gemiddeld 180 M&I-verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten. Voor vrouwen worden meer M&I-verrichtingen gedeclareerd dan voor mannen. In tabel 8 ziet u de gedeclareerde M&I verrichtingen in 2017.

Boersma-van Dam ME, Weesie YM, Hek K, Davids RN, Winckers MLJJ, Korteweg L, de Leeuw-Stravers E, Urbanus TLF, Schermer TRJ, Nielen MMJ. Zorg door de huisarts. Uit: Zorg door de huisarts - Nivel Zorgregistraties eerste lijn: Jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2011-2017. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 03-06-2019; geraadpleegd op 24-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/huisarts-modernisering-innovatie-aantal-verrichtingen