Huisarts: Omvang zorggebruik

Wat valt op?
  • Ruim driekwart (78%) van de patiënten die staan ingeschreven bij een huisarts had in 2018 contact met de huisartsenpraktijk.
  • Bij de huisartsen ingeschreven patiënten hadden in 2018 gemiddeld 4,5 keer contact met de huisartsenpraktijk; patiënten van 85 jaar en ouder het vaakst (13 keer) en kinderen van 5-17 jaar het minst vaak (2 keer).
  • Het zorggebruik van patiënten is in de periode 2014-2018 nauwelijks veranderd. Sinds 2014 steeg het gemiddeld aantal gedeclareerde contacten per patiënt licht.

In 2015 is de bekostigingssystematiek van de huisartsenzorg veranderd. Vanaf januari 2015 is de bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg samengebracht in één model met drie segmenten. Ieder segment heeft zijn eigen kenmerk:

  • Segment 1: basisvoorziening huisartsenzorg
  • Segment 2: programmatische multidisciplinaire zorg
  • Segment 3: resultaatbeloning en zorgvernieuwing

Voor meer informatie hierover zie website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Het totale zorggebruik van de huisarts omvat bovengenoemde drie segmenten. Voor de verschillende onderdelen van de rapportage over het zorggebruik wordt telkens aangegeven binnen welk segment deze valt.

De cijfers in dit hoofdstuk geven het zorggebruik binnen de basisvoorziening van de huisartsenzorg en de M&I verrichtingen weer.

 

Meijer WM, Verberne LDM, Weesie YM, Davids RN, Winckers MLJJ, Korteweg L, de Leeuw-Stravers E, Urbanus TLF, Schermer TRJ, Nielen MMJ, Hek K. Zorg door de huisarts. Uit: Zorg door de huisarts - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: Jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 02-07-2019; geraadpleegd op 05-12-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/huisarts-omvang-zorggebruik