Huisarts: Verwijzingen per specialisme

De meeste verwijzingen vonden in 2017 plaats naar oogheelkunde, orthopedie, KNO-heelkunde en dermatologie. Bij de meeste van de 25 specialismen is tussen 2014 en 2017 een stijging te zien in het aantal verwezen patiënten. Het aantal verwijzingen is stabiel in vergelijking met vorig jaar.

De verwijzingen voor psychiatrie omvatten zowel verwijzingen naar de basis GGZ als naar de gespecialiseerde GGZ.

Boersma-van Dam ME, Weesie YM, Hek K, Davids RN, Winckers MLJJ, Korteweg L, de Leeuw-Stravers E, Urbanus TLF, Schermer TRJ, Nielen MMJ. Zorg door de huisarts. Uit: Zorg door de huisarts - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: Jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2011-2017. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 03-06-2019; geraadpleegd op 24-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/huisarts-verwijzingen-specialisme