Huisarts: Voorgeschreven geneesmiddelen

Wat valt op?

  • Ongeveer 90% van de bij de huisarts ingeschreven patiënten van 65 jaar en ouder kreeg in 2017 één of meer geneesmiddelvoorschriften.
  • Het percentage patiënten dat een antibioticum kreeg voorgeschreven is in 2017 gedaald ten opzichte van 2015 en 2016.
  • Zo’n 17% van de ingeschreven patiënten in de huisartsenpraktijk krijgt tenminste één keer per jaar een maagzuurremmer voorgeschreven. Dit is daarmee, net als in de periode 2011-2016, het meest voorgeschreven geneesmiddel in 2017.

Cijfers over geneesmiddelen die zijn voorgeschreven in de huisartsenpraktijk zijn gebaseerd op codes uit het Anatomisch Therapeutisch Chemische Classificatiesysteem (ATC), die worden geregistreerd in de huisartsenpraktijk.

Boersma-van Dam ME, Weesie YM, Hek K, Davids RN, Winckers MLJJ, Korteweg L, de Leeuw-Stravers E, Urbanus TLF, Schermer TRJ, Nielen MMJ. Zorg door de huisarts. Uit: Zorg door de huisarts - Nivel Zorgregistraties eerste lijn: Jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2011-2017. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 03-06-2019; geraadpleegd op 24-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/huisarts-voorgeschreven-geneesmiddelen