Huisartsenpost: Aanmelding - urgentie

Het is de bedoeling dat de patiënt eerst belt met de huisartsenpost. Een assistent(e) beoordeelt dan de hulpvraag en kent een prioriteit (urgentie) toe, volgens de indeling van de Nederlandse Triage Standaard. Deze triage heeft als doel dat elke hulpvraag op tijd en op maat afgehandeld wordt.

Wat valt op?
  • De meeste hulpvragen die gepresenteerd worden op de huisartsenpost krijgen de urgentie U3 (dringend). Hierna volgt in frequentie de urgentiecategorie U5 (advies).
  • De urgentie van hulpvragen varieert sterk per type contact:
    • Het merendeel van de hulpvragen die tot een consult leiden wordt geclassificeerd als U3 (dringend).
    • Hulpvragen die telefonisch afgehandeld worden, krijgen meestal de urgentiecategorie U5 (advies).
    • Hulpvragen die leiden tot een huisvisitekrijgen meestal de urgentie U2 (spoed) of U3 (dringend).
  • Tussen 2013 en 2016 is het percentage contacten met een hoog-urgente (U0, U1, U2) en midden-urgente (U3) hulpvraag gestegen en het percentage contacten met een laag-urgente (U4, U5) hulpvraag gedaald.
  • In 2017 is het aantal contacten met urgentie U2 (spoed) licht toegenomen, het aantal contacten met urgentie U3 (dringend) is nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal laag-urgente contacten (U4, routine) is verder gedaald, maar het aantal contacten met zeer lage urgentie (U5, advies) is licht toegenomen.
 

De meeste gezondheidsproblemen die gepresenteerd worden op de huisartsenpost krijgen de urgentie U3 (dringend).

Het merendeel van de hulpvragen die tot een consult leiden wordt geclassificeerd als U3 (dringend).

Hulpvragen die telefonisch afgehandeld worden, krijgen meestal de urgentiecategorie U5 (advies). In het geval van urgentie U0 (reanimatie) en U1 (levensbedreigend) bij een telefonisch consult is de melding doorgegeven aan de meldkamer ambulance. 

Hulpvragen die leiden tot een huisvisitekrijgen meestal de urgentie U2 (spoed) of U3 (dringend).

Jansen T, Hek K, Schermer T. Zorg op de huisartsenpost - urgentie van gezondheidsproblemen. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 24-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/huisartsenpost-aanmelding-urgentie