Huisartsenpost: Aantal contacten naar ICPC-hoofdstuk

Gemiddeld vinden de meeste contacten op de huisartsenpost plaats vanwege symptomen en aandoeningen van het bewegingsapparaat (hoofdstuk L  van de International Classification of Primary Care (zie verantwoording). Ook komen algemene symptomen en aandoeningen (hoofdstuk A), symptomen en aandoeningen van de huid (hoofdstuk S), maagdarmsysteem  (hoofdstuk D) en ademhalingsorganen (hoofdstuk R) relatief veel voor. 

Jansen T, Hek K, Schermer T. Zorg op de huisartsenpost - aantal contacten naar ICPC-hoofdstuk. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 24-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/huisartsenpost-aantal-contacten-naar-icpc-hoofdstuk