Huisartsenpost: Aantal en type contacten naar leeftijd en geslacht

Relatief de meeste contacten met de huisartsenpost vinden plaats voor kinderen van 0 tot 4 jaar en voor ouderen van 85 jaar en ouder.
 

Relatief gezien zijn de meeste consulten op de huisartsenpost voor kinderen van 0 t/m 4 jaar (gemiddeld 402 consulten per 1000 inwoners in 2017). Vergeleken met 2016 nam het aantal consulten per 1000 inwoners in 2017 af.

Relatief gezien zijn de meeste telefonische consulten op de huisartsenpost voor ouderen vanaf 85 jaar (gemiddeld 257 telefonische consulten per 1000 inwoners in 2017) en voor kinderen van 0 t/m 4 jaar (gemiddeld 378 telefonische consulten per 1000 inwoners in 2017). Vergeleken met 2016 was er in 2017 een lichte toename in het aantal telefonische consulten per 1000 inwoners.

Relatief gezien zijn de meeste huisvisites vanuit de huisartsenpost voor ouderen vanaf 85 jaar (gemiddeld 323 visites per 1000 inwoners in 2017). Vergeleken met 2016, nam het aantal visites per 1000 inwoners in 2017 iets af.

Jansen T, Hek K, Schermer T. Zorg op de huisartsenpost - aantal contacten naar leeftijd en geslacht. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 25-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/huisartsenpost-aantal-en-type-contacten-naar-leeftijd-en