Huisartsenpost: Omvang zorggebruik

Wat valt op?
  • In 2017 vonden per 1000 inwoners gemiddeld 124 consulten op de huisartsenpost, 102 telefonische consulten en 22 huisvisites plaats.
  • Tussen 2013 en 2016 is het aantal consulten per 1000 inwoners gestegen, in 2017 daalde het aantal consulten. Het aantal telefonische consulten per 1000 inwoners is tussen 2013 en 2017 licht gestegen, terwijl het aantal huisvisites de afgelopen jaren licht is gedaald.
  • Vooral jonge kinderen en ouderen maken gebruik van de huisartsenpost. Deze groepen hebben in 2013-2017 relatief ook het grootste aantal contacten.
  • Gemiddeld vinden de meeste contacten op de huisartsenpost plaats vanwege symptomen en aandoeningen uit hoofdstuk L (Bewegingsapparaat) van de International Classification of Primary Care.
  • Relatief gezien zijn de meeste consulten op de huisartsenpost voor kinderen van 0 t/m 4 jaar, en de meeste visites voor ouderen vanaf 85 jaar. Telefonische consulten vinden relatief gezien ook vooral plaats voor jonge kinderen en ouderen.
  • Meer vrouwen dan mannen hebben contact met de huisartsenpost; dit verschil is het grootst bij de telefonische consulten
Jansen T, Hek K, Schermer T. Zorg op de huisartsenpost - omvang van zorggebruik. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 25-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/huisartsenpost-omvang-zorggebruik