Huisartsenpost: Voorgeschreven geneesmiddelen

Wat valt op?
  • Aan jonge kinderen en ouderen worden de meeste geneesmiddelen voorgeschreven. Deze groepen maken ook het meest gebruik van de huisartsenpost.
  • Er worden op de huisartsenpost meer geneesmiddelen voorgeschreven aan vrouwen dan aan mannen.
  • Geneesmiddelen die het meest worden voorgeschreven op de huisartsenpost zijn Bèta-lactam-antibiotica/penicillines en niet-steroïde anti-inflammatoire en anti-reumatische middelen (NSAID’s).
  • Op de huisartsenpost worden vooral geneesmiddelen voorgeschreven voor symptomen en aandoeningen van de ademhalingsorganen (hoofdstuk R), huid (hoofdstuk S) en urinewegen (hoofdstuk U  van de International Classification of Primary Care).
  • Tussen 2013 en 2017 is het aantal voorgeschreven geneesmiddelen op de huisartsenpost gestegen (van 73 per 1000 inwoners in 2013 naar 80 per 1000 inwoners in 2017).
  • De stijging in het aantal voorgeschreven geneesmiddelen is relatief het grootst voor patiënten van 85 jaar en ouder.
Jansen T, Hek K, Schermer T. Zorg op de huisartsenpost - Prescripties. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 17-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/huisartsenpost-voorgeschreven-geneesmiddelen