Informatie voor deelnemende Peilstations - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Niet alle onderzoeksvragen kunnen worden beantwoord met de routinematig vastgelegde gegevens in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Daarom maken we ook gebruik van de aanvullende gegevens die zo’n veertig huisartsenpraktijken ons wekelijks aanleveren: de Nivel Peilstations. Op deze pagina vindt u informatie specifiek bedoeld voor de Peilstations.

De Peilstations leveren aanvullende gegevens over eerstelijnszorg, met name over het optreden van plotselinge veranderingen in het heersende ziektebeeld. Ze spelen een zeer belangrijke rol in onder andere onze griepsurveillance. Meer informatie over de werkwijze van de Peilstations vindt u bij Methode vaststellen weekcijfers aandoeningen - Surveillance.

Data verzamelenInloggen op de Peilstationsmodule, om uw gegevens te registeren

De Nivel Peilstations kunnen hier inloggen op onze Peilstationsmodule voor het invullen van hun registraties. Download desgewenst de bijbehorende Handleiding Digitale Vragenlijsten Peilstations.

Enkele aandachtspunten hierbij:

  • Om Peilstationsmodule te kunnen gebruiken, moet u deze eerst (laten) installeren op uw praktijkcomputer.
  • Bij het registeren van de diagnoses is het noodzakelijk om:
    - elke diagnose op de E-regel van een ICPC-code te voorzien
    - bij elke diagnose aan te geven of het een nieuwe of bestaande ziekte-episode betreft
  • De Morbiditeitsmodule is ontwikkeld om u hieraan herinneren.

Alternatief: internetformulier beschikbaar: voor praktijken die in hun HIS nog geen gebruik kunnen maken van de Peilstationsmodule is een internetformulier beschikbaar om de Peilstations-gegevens toch te kunnen registreren.

Kalender Wanneer registeren: weekrapportages, inclusief weekenden

We hanteren de volgende uitgangspunten voor de rapportages van de Peilstations:

  • We gaan uit van een weekrapportage.
  • We verzoeken u ook tijdens het weekeinde met ICPC-codering de registratie van gegevens van waargenomen patiënten uit de praktijk te rapporteren (dit zijn patiënten die tijdens een 'vrij weekeinde' door de waarnemer zijn gezien).
  • Ziet u tijdens het weekeinde zelf patiënten uit uw praktijk, dan dient u die ook te melden. Een uitzondering hierop is de rubriek Influenza(-achtig ziektebeeld).

ResultatenWaarover registreren: ICPC-rubrieken morbiditeit

De cijfers over gepresenteerde gezondheidsproblemen stellen we vast op basis van de ICPC-codes. Ga naar ICPC-codering: toelichting bij rubrieken; hier wordt per rubriek informatie gegeven over het registreren en coderen. Hier staat ook meer informatie over de gehanteerde hoofd- en subcodes en enkele aandachtpunten bij het registreren.

Direct naar een rubriek gaan kan ook:

 

Hendriksen, J.M.T. Informatie voor deelnemende Peilstations - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 29-03-2021; geraadpleegd op 21-04-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/informatie-voor-deelnemende-peilstations