ICPC-codering: toelichting bij rubrieken - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

E-health laptopDe Peilstationsmodule: triggers-ICPC in pop-up-schermen

Als de Peilstationsmodule aan staat en er wordt een ICPC-code geregistreerd die mogelijk bij een Peilstationsrubriek hoort, ‘trigger-ICPC’, dan krijgt u als Peilstationsarts een pop-up-schermpje met de vraag of er werkelijk sprake is van een geval dat in de betreffende rubriek thuishoort. Als de arts vervolgens ‘ja’ invoert op het pop-up-scherm telt dit als Peilstationsregistratie voor een rubriek.
Alle dagen met trigger-records tellen als registratiedagen. Als er op een dag geen enkele ‘trigger-ICPC’ geregistreerd wordt, telt de registratiedag ook mee als er morbiditeitsgegevens in de Surveillanceregistratie zijn of journaalgegevens in de reguliere Nivel Zorgregistraties Huisartsen.

ICPC-triggers op hoofd- en subcodes

De Peilstationsmodule wordt niet alleen 'getriggerd' op hoofdcodes, maar ook op subcodes.
Bijvoorbeeld: de code T06 staat voor Anorexia nervosa/boulimie, de subcodes hierbij zijn T06.01 - Anorexia en T06.2 - Boulimie. Wanneer u op de E-regel bijvoorbeeld T06.2 invoert, reageert de trigger ook.

Aanvullende Peilstationshandelingen

Bij elke registratie wordt aangeven door welke ICPC-codes de Peilstationsmodule getriggerd wordt. Indien van toepassing, wordt daarbij aangegeven of de 'aanvullende Peilstationshandeling', bijvoorbeeld 'invullen vragenlijst', 1 keer per ziektegeval OF bij elk contact met de patiënt betreffende het ziektegeval uitgevoerd dient te worden. Vervolgens wordt aanvullende informatie gegeven, zowel inhoudelijke, toelichting bij ICPC-rubrieken, als organisatorische, betreffende de specifieke registratieafspraken.

DokterskoffertjeVolledige inhoud ICPC-rubrieken

Aangezien de pop-up-schermen die bij gebruik van de Peilstationsmodule op uw beeldscherm verschijnen, slechts een beperkte hoeveelheid informatie kunnen laten zien, is het belangrijk dat u bekend bent met de volledige informatie die hier ter toelichting wordt gegeven:

DokterskoffertjeHandig om te weten

Voor op- en aanmerkingen met betrekking tot de registratie, de te melden ziektebeelden of andere aspecten kunt u contact opnemen met onze contactpersoon (rechts op het scherm).

  1. Geen registratie bij telefonische consulten: Telefonisch gestelde diagnoses of telefonisch gegeven adviezen dienen in principe niet te worden geregistreerd. Hierop wordt een uitzondering gemaakt ten aanzien van influenza(-achtig ziektebeeld), ook als dat alleen door de assistente afgehandeld is.
  2. Suggesties en opmerkingen over registratie zeer welkom!: Uw ingediende suggesties en opmerkingen zullen, voor zover wenselijk wordt geacht, aan de begeleidingscommissie worden voorgelegd en aldaar worden besproken. Uw input kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van dit rapporteringssysteem en stellen wij dan ook zeer op prijs. Ook ideeën voor nieuwe rubrieken zijn van harte welkom.

 

Hooiveld, M. ICPC-codering: toelichting bij rubrieken - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 20-12-2022; geraadpleegd op 11-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/informatie-voor-deelnemende-peilstations/icpc-codering-toelichting-bij-rubrieken