ICPC-rubriek Acute gastro-enteritis - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Gastro-enteritis is een ernstige buikgriep, waarbij er sprake is van een acute ontsteking van de maag- en darmwand. Gastritis is een maagontsteking, en enteritis is darmontsteking. Bij gastro-enteritis zijn beide ontstoken. Het doel van de registratie is om de trend te onderzoeken en vast te stellen in welke mate een huisarts in de dagelijkse praktijk laboratoriumdiagnostiek aanvraagt voor patiënten met gastro-enteritis. Hierbij beperken we ons tot laboratoriumdiagnostiek uitgevoerd op feces, omdat informatie vanuit de laboratoria die betrokken zijn bij de surveillance zich ook vaak beperkt tot dit soort afnamemateriaal.

GevarendriehoekDiagnostische criteria ICPC-rubriek Acute gastro-enteritis

Voor de diagnose acute gastro-enteritis geldt: 3 of meer malen per dag dunne / afwijkende ontlasting zijn voor deze persoon normaal:

 • Ofwel dunne ontlasting én 2 van de volgende symptomen:
  a. braken
  b. koorts
  c. misselijkheid
  d. buikpijn
  e. buikkrampen
  f. bloed of slijm bij ontlasting
 • Ofwel braken én 2 van de volgende symptomen:
  a. koorts
  b. misselijkheid
  c. buikpijn buikkrampen

E-health laptopPeilstationsmodule: te gebruiken ICPC-code

De volgende ICPC-codes worden gebruikt voor deze rubriek:

 • D73 - Veronderstelde gastro-intest.inf

Aandachtspunten bij registreren

 • Bij de vraag bij kinderen <4 jaar 'bezoekt dit kind wekelijks een kinderdagverblijf?’ kunt u ‘wekelijks’ ook interpreteren als ‘op reguliere basis’.
 • Een episode is nieuw als: de patiënt voor het eerst door de huisarts wordt gezien tijdens de betreffende episode als de patiënt na een eerder gemelde episode ten minste 14 dagen klachtenvrij is geweest
 • Patiënten die u uitsluitend telefonisch consulteren hoeft u niet te registreren en kunnen bv. de symptoomcodes D11 (diarree), D09 (misselijkheid) of D10 (braken) krijgen.

 

Hooiveld, M. ICPC-rubriek Acute gastro-enteritis - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 20-12-2022; geraadpleegd op 02-04-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/informatie-voor-deelnemende-peilstations/icpc-codering-toelichting-bij-rubrieken/icpc-rubriek-acute-gastro-enteritis