ICPC-rubriek Euthanasieverzoek - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

GevarendriehoekConsulten waarbij de registratie Euthanasie / hulp bij zelfdoding relevant kan zijn

De rubriek Euthanasieverzoek is gericht op situaties gerelateerd aan een aanwezige ongeneeslijke ziekte, waarbij het honoreren van het verzoek actueel is. Met andere woorden, u hoeft deze rubriek niet te registreren wanneer de patiënt met u bespreekt dat hij/zij, wanneer de omstandigheden veranderen, in aanmerking wil komen voor euthanasie of hulp bij zelfdoding.>

E-health laptopPeilstationsmodule: gebruikte ICPC-codes

De volgende ICPC-codes zijn van toepassing voor deze rubriek:

A 20 Verzoek om euthanasie / hulp bij zelfdoding
Bij het registreren van een verzoek tot het (willen) toepassen van euthanasie / hulp bij zelfdoding vult u ook in:

  • de leeftijd en het geslacht van de patiënt
  • aanleiding tot het verzoek
  • locatie waar de patiënt(e) wordt verpleegd
  • gevraagde vorm van euthanasie / hulp bij zelfdoding
  • of er gebruikgemaakt is van een euthanasieverklaring
  • of er een andere arts is geraadpleegd

A96 - Toepassing euthanasie
Als euthanasie is toegepast, dient naast A20 het overlijden nog met A96 geregistreerd te worden.

 

 

Hooiveld, M. ICPC-rubriek Euthanasieverzoek - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 20-12-2022; geraadpleegd op 02-04-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/informatie-voor-deelnemende-peilstations/icpc-codering-toelichting-bij-rubrieken/icpc-rubriek-euthanasieverzoek