Ondanks de hoge vaccinatiegraad tegen kinkhoest komt de aandoening veroorzaakt door de Bordetella pertussis in belangrijke mate voor. De veranderingen in de epidemiologie en de recente wijzigingen in het vaccinatieschema noodzaakt tot nader onderzoek. Het vaak weinig typische beloop van de klachten bij gevaccineerden maakt een omschrijving van de morbiditeit niet eenvoudig.

GevarendriehoekDiagnostische criteria ICPC-rubriek Kinkhoest

Voor de diagnose kinkhoest worden de volgende criteria aangehouden:

  • langdurige hoestklachten (langer dan 3 weken) met de min of meer typische kenmerken en/of
  • bewezen Bordetella pertussis infectie (bevestigd door laboratoriumonderzoek). Het is namelijk relevant om inzicht te hebben in het aantal patiënten dat op alleen klinische gronden wordt gediagnosticeerd en het aantal bij wie de klinische diagnose / verdenking is bevestigd met behulp van laboratoriumdiagnostiek. Hiermee wordt het mogelijk een betere schatting te doen van de incidentie van kinkhoest.

E-health laptopPeilstationsmodule: te gebruiken ICPC-code

De volgende ICPC-codes worden gebruikt voor deze rubriek:

  • R71 - Kinkhoest

ICPC-trigger: vervolgvragen bij registreren
In de vervolgvraag kunt kiezen tussen 'alleen klinisch' versus 'laboratoriumbevestigd' vastgesteld.
U wordt tevens gevraag een vragenlijst over de door u gemelde patiënt in te vullen.

 

Hooiveld, M . ICPC-rubriek Kinkhoest - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 20-12-2022; geraadpleegd op 02-04-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/informatie-voor-deelnemende-peilstations/icpc-codering-toelichting-bij-rubrieken/icpc-rubriek-kinkhoest