ICPC-rubriek Levenseinde-onderzoek - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Het doel van het registreren van de rubriek ‘Levenseinde-onderzoek’ is informatie te verzamelen over:

  • de plaats van zorg en overlijden en het zorgtraject tijdens de laatste drie levensmaanden van terminale patiënten
  • de behandelingen en zorg die terminale patiënten krijgen en de rol van de huisarts
  • medische beslissingen aan het levenseinde van terminale patiënten

E-health laptopPeilstationsmodule: te gebruiken ICPC-code

De volgende ICPC-code wordt gebruikt voor deze rubriek:

  • A96 - Dood / overlijden (ex.perinataal). NB: We verzoeken u om alle overleden patiënten van 1 jaar en ouder te registreren met de ICPC-code A96.

ICPC-trigger: vervolgvraag bij registreren
Door het invullen van de code A97 krijgt u de vervolgvraag om de vragenlijst over de patiënt in de vullen:

  • Bij plotseling en onverwacht overlijden hoeft u alleen de voorzijde van de vragenlijst in te vullen en niet de achterzijde.
  • Als u euthanasie of palliatieve sedatie hebt toegepast dient u naast het levenseindeformulier ook een formulier over euthanasie of palliatieve sedatie in te vullen.

 

Hooiveld, M. ICPC-rubriek Levenseinde-onderzoek - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 20-12-2022; geraadpleegd op 02-04-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/informatie-voor-deelnemende-peilstations/icpc-codering-toelichting-bij-rubrieken/icpc-rubriek-levenseinde-onderzoek