Longontsteking of pneumonie is een ontsteking van de longblaasjes (alveoli) en het omringende weefsel, vaak veroorzaakt door een infectie. Indien beide longen zijn ontstoken is er sprake van een dubbele of bilaterale longontsteking

E-health laptopPeilstationsmodule: te gebruiken ICPC-code

De volgende ICPC-codes worden gebruikt voor deze rubriek:

  • R81 - Pneumonie

ICPC-triggers: vervolgvragen bij registreren

  • De diagnose hoeft niet ondersteund te zijn middels een x-thorax of laboratoriumonderzoek. Wel verzoeken we u de vervolgvragen te beantwoorden; deze betreffende het aanvragen van x-thorax, het bepalen van CRP, de afname van sputumkweek en een eventuele verwijzing van patiënt.
  • Let op! Indien influenza(-achtige ziekte) de oorzaak is van pneumonie, wordt u ook gevraagd dit te melden. Ook dient u daarbij de gebruikelijke virologische diagnostiek te doen door een monster naar het RIVM te versturen. De uitslagen van de virologische diagnostiek (PCR) komen na ongeveer een week. De diagnostiek van influenza(-achtige ziekte) blijft ongewijzigd.

 

Hooiveld, M. ICPC-rubriek Pneumonie - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 20-12-2022; geraadpleegd op 02-04-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/informatie-voor-deelnemende-peilstations/icpc-codering-toelichting-bij-rubrieken/icpc-rubriek-pneumonie