ICPC-rubriek Screening mammacarcinoom - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Het aantal nieuwe diagnoses van borstkanker bij vrouwen tussen de 40 en 49 jaar is sterk toegenomen en de verwachting is dat dit aantal nog verder zal stijgen. En toch worden alleen vrouwen van 50 jaar en ouder uitgenodigd voor borstkankerscreening en jongere vrouwen niet. Door de introductie van de digitale mammografie, die betere resultaten oplevert bij jonge vrouwen en vrouwen met een dicht borstpatroon, staat de onderste leeftijdsgrens ter discussie. Door de toegenomen aandacht in de media en een grotere bewustwording voor borstkanker vragen wij ons echter af hoeveel vrouwen – ongeacht hun leeftijd – hun huisarts consulteren vanwege klachten of afwijkingen van de mamma of angst voor borstkanker en wat het beleid van de huisartsen hierbij is. Informatie over de huidige gang van zaken is uiterst relevant voor beleidsmakers wanneer de verwachte opkomst en de kosteneffectiviteit bij een leeftijdsverlaging van screening wordt bediscussieerd.

GevarendriehoekDoel registreren Screening mammacarcinoom

Het doel van het registreren van de rubriek Screening mammacarcinoom is het kwantificeren van het beleid bij klachten of afwijkingen van de borsten bij vrouwen >25 jaar en de onderliggende redenen hiervoor.

E-health laptopPeilstationsmodule: te gebruiken ICPC-codes

De volgende ICPC-codes worden gebruikt voor deze rubriek:

 • X18 - pijn in de borst(-en)
 • X19 - knobbel / zwelling borst
 • X20 - symptomen / klachten tepel
 • X21 - andere symptomen / klachten borsten
 • X26 - angst voor borstkanker
 • X76 - maligniteit borst
 • X79 - benigne neoplasma borst
 • X88 - mastopathie / cyste borst

ICPC-triggers: vervolgvragen bij registreren
Zodra u als Peilstationsarts deze codes gebruikt in de Peilstationsmodule, krijgt u het verzoek een een korte vragenlijst in te vullen, óók als er niet direct een verband met borstkanker is:

 • Vraag 1: deze vraag betreft de diagnose. Omdat er geen specifieke ICPC-code is voor een familiaire belasting voor borstkanker, wordt hier apart naar gevraagd.
 • Vraag 2: u vult in of de geregistreerde ICPC-code tot een nieuwe of reeds bekende episode behoort. Hiervoor wordt een interval van twee jaar aangehouden.
  - Als de patiënte in de 2 jaar voorafgaand aan het consult de huisarts eerder al geconsulteerd heeft voor een van de betreffende klachten of afwijkingen aan de mamma, dan is er sprake van een bekende episode.
  - Als de patiënte de huisarts voorafgaand aan het consult dit gezondheidsprobleem nooit eerder heeft geraadpleegd óf als er sprake is van een herhaalde presentatie met een tussentijd van meer dan twee jaar (bijvoorbeeld een recidief), dan is er sprake van een nieuwe ziekte-episode.
 • Vraag 3: een nooit eerder aan de huisarts gepresenteerd probleem kan in de afgelopen 2 jaar wel eerder aan een andere huisarts gepresenteerd zijn (bijvoorbeeld bij recente verandering van huisarts); in dat geval is er uiteraard sprake van een bekende ziekte-episode.
 • Vraag 4: u wordt gevraagd of nader diagnostisch onderzoek of een verwijzing geïndiceerd is.
 • Vraag 5: deze laatste vraag betreft de onderliggende motivatie voor nader diagnostisch onderzoek of een verwijzing (indien van toepassing). Omdat klachten van de borsten en borstkanker zeldzaam zijn onder de 25 jaar, wordt gevraagd de vragen alleen te beantwoorden voor vrouwen van 25 jaar en ouder.

 

Hooiveld, M. ICPC-rubriek Screening mammacarcinoom - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 20-12-2022; geraadpleegd op 02-04-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/informatie-voor-deelnemende-peilstations/icpc-codering-toelichting-bij-rubrieken/icpc-rubriek-screening-mammacarcinoom