ICPC-rubriek Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) vormen een belangrijke groep infectieziekten in Nederland. Sinds een aantal jaren neemt het aantal geregistreerde soa's in ons land weer toe. Het aandeel van huisartsen in de behandeling van soa is waarschijnlijk groot, maar precieze cijfers hierover zijn onbekend. Om beter inzicht in de epidemiologie van soa in Nederland te krijgen, vragen wij om van elke patiënt diagnostiek te verrichten naar de oorzaak van de soa. Daarom vragen we u voor deze rubriek te registeren bij consulten betreffende seksueel overdraagbare aandoeningen bij mannen en vrouwen, tenzij het routinevoorlichting betreft bij bijvoorbeeld nieuwe voorschriften van anticonceptiva.

GevarendriehoekDiagnostiek

We verzoeken u diagnostiek in te zetten voor chlamydia, gonorroe, trichomonas en eventueel HIV, hepatitis B en/of syfilis bij uw eigen streeklaboratorium. Als ten tijde van het registreren de uitslagen nog niet bekend zijn, wacht u met het invullen van de bijbehorende vragenlijst totdat deze uitslagen bekend zijn en toegevoegd kunnen worden.

E-health laptopPeilstationsmodule: te gebruiken ICPC-codes

Bij het registreren in deze rubriek hoeft het geen bewezen soa te betreffen. Ook ‘angst voor’ en ‘mogelijk’ soa en/of aids tellen mee.
De volgende ICPC-codes worden gebruikt voor deze rubriek:

 • U72 - Niet specifieke urethritis (excl. venerisch) + ja op vraag: ‘Betreft het mogelijk een soa? Wordt er (soa)diagnostiek verricht?’
 • Y03 - Afscheiding penis, urethra + ja op vraag ‘Betreft...'
 • Y25 - Angst voor geslachtsziekte man + ja op vraag ‘Betreft …'
 • Y70 - Lues man. (excl. A90)
 • Y71 - Gonorrhoe man
 • Y72 - Herpes genitalis man
 • Y74 - Epidydymitis / orchitis + ja op vraag 'Betreft …'
 • Y76 - Condylomata accuminata man + ja op vraag ‘Betreft…'
 • Y99 - Andere ziekten geslachtsorganen / borsten man + ja op vraag ‘Betreft het mogelijk een soa?’ Is er (soa)diagnostiek verricht?’
 • B25 - Angst voor AIDS
 • X13 - Bloedverlies na coïtus + ja op vraag ‘Betreft…'
 • X14 - Vaginale afscheiding + ja op vraag ‘Betreft…'
 • X23 - Angst voor geslachtsziekte vrouw
 • X70 - Lues vrouw
 • X71 - Gonorrhoe vrouw
 • X73 - Trichomonas urogenitale bewezen
 • X74 - PID + ja op de vraag ‘Betreft het mogelijk een soa?'
 • X84 - Vaginitis / vulvitis + ja op de vraag ‘Betreft…'
 • X85 - Cervicitis + ja op de vraag ‘Betreft …'
 • X90 - Herpes genitalis vrouw
 • X91 - Condylomata accuminata vrouw + ja op vraag ‘Betreft ...'
 • X99 - Andere ziekten geslachtsorganen / borsten vrouw + ja op de vragen ‘Betreft het mogelijk een soa? Wordt er (soa)diagnostiek verricht?'

ICPC-triggers: vervolgvragen bij registreren
Zodra u als Peilstationsarts deze codes gebruikt in de Peilstationsmodule, wordt u gevraagd de bijbehorende vragenlijst in te vullen. De de codes hierboven zijn deze triggers benoemd.

 

Hooiveld, M. ICPC-rubriek Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 20-12-2022; geraadpleegd op 02-04-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/informatie-voor-deelnemende-peilstations/icpc-codering-toelichting-bij-rubrieken/icpc-rubriek-seksueel-overdraagbare-aandoeningen-soa