Deze rubriek is, gezien de relatief lage frequentie en het belang van trendbepaling, gehandhaafd samen met het vragenformulier, dat per geval dient te worden ingevuld.  
De naam van de rubriek - Suïcide(poging)  - is tevens de definitie van de te registreren morbiditeit.

E-health laptopPeilstationsmodule: gebruikte ICPC-codes

De volgende ICPC-code is van toepassing voor deze rubriek:

  • P77 - suïcide(poging)
  • A96 - Dood / overlijden [ex.perinataal]
    Als euthanasie is toegepast, dient naast P77 het overlijden nog met A96 geregistreerd te worden.

 

Hooiveld, M. ICPC-rubriek Suïcide(poging) - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 20-12-2022; geraadpleegd op 02-04-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/informatie-voor-deelnemende-peilstations/icpc-codering-toelichting-bij-rubrieken/icpc-rubriek-suicidepoging