Kwaliteitsindicatoren huisarts

Kwaliteitsindicatoren zijn berekend voor de zorg aan patiënten met diabetes mellitus, COPD, astma en hart- en vaatziekten. Daarbij is uitgegaan van de beschrijving van indicatoren door het NHG, die te vinden zijn op de website van het NHG.
 
Hier vindt u meer informatie over de totstandkoming van de cijfers.

Nielen MMJ, Janssen C, Davids R, Verheij RA. Kwaliteitsindicatoren voor chronische aandoeningen in de Nederlandse huisartsenpraktijk in 2013. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 06-06-2019; geraadpleegd op 24-02-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/kwaliteitsindicatoren-huisarts