Logopedie: Omvang zorggebruik

Wat valt op?

Cijfers 2017

  • De declaratiecijfers voor 2017 zijn overwegend vergelijkbaar met die van 2016
  • Het grootste deel van de declaraties (93%) betrof ‘reguliere logopedie
  • Het percentage declaraties voor ‘stotteren’ blijft in 2017 met 2,1% laag, maar is bijna het dubbele ten opzichte van het cijfer voor 2016
  • Gemiddeld had een patiënt gedurende het kalenderjaar 2017 13 consulten bij de logopedist

Toelichting
Een behandeling bij de logopedist kan meerdere jaren duren. Trendcijfers over de omvang van het zorggebruik worden gepresenteerd per kalenderjaar. Hiervoor zijn gegevens van patiënten meegenomen die in het betreffende kalenderjaar ten minste één consult hadden bij de logopedist. Voor de omvang van het zorggebruik per kalenderjaar wordt dat gedeelte uit een behandelepisode geselecteerd dat in een specifiek kalenderjaar gegeven is.

De omvang van het zorggebruik wordt onder andere weergegeven met gemiddelden en medianen. De mediaan is de middelste waarde wanneer de gegevens in orde van grootte worden gesorteerd. Het voordeel van de mediaan ten opzichte van het gemiddelde is dat deze minder wordt beïnvloed door extreme waarden. De standaarddeviatie is een indicator voor de spreiding van uitkomsten rondom een gemiddelde.

Een deel van de patiënten heeft meerdere behandelingen bij de logopedist. In dit hoofdstuk en in het volgende hoofdstuk wordt gekeken naar het aantal behandelingen. Hierdoor kan het zijn dat de totalen afwijken van het totaal aantal patiënten.

Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T. Zorg door de logopedist - omvang zorggebruik. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 17-06-2019; geraadpleegd op 25-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/logopedie-omvang-zorggebruik