Logopedist: Aanmelding

Wat valt op?

Cijfers 2017

  • Van verreweg de meeste nieuwe patiënten (89%) is uit de beschikbare data nu niet te bepalen hoe zij bij de logopedist zijn terecht gekomen
  • Van de patiënten bij wie dat bekend is komt 12% via directe toegang
  • De wijze van toegang (verwezen versus directe toegang) is in 2017 vergelijkbaar met 2016
  • Van de verwezen patiënten komt het grootste deel (68%) van de huisarts
Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T. Zorg door de logopedist - aanmelding. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 17-06-2019; geraadpleegd op 25-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/logopedist-aanmelding